Medewerkers aanwerven: formaliteiten en verplichtingen

Draait je zaak op volle toeren en kan je versterking gebruiken? Dan kan je een medewerker in dienst nemen. Die aanwerving heeft niet alleen financiële, maar ook veel praktische gevolgen. Een overzicht.

Het financiële plaatje

1. Het (bruto)loon

De grootste kost bij de aanwerving van een medewerker is ongetwijfeld het loon. Dat kan je vrij kiezen, al moet je wel rekening houden met collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). Geldt er voor jouw sector een cao, dat moet je minstens het minimumloon uitbetalen dat in die overeenkomst werd vastgelegd. Het loon vermeld je duidelijk in de arbeidsovereenkomst

2. De sociale werkgeversbijdrage

Naast het loon van de medewerker, moet je als werkgever ook een bijdrage betalen aan de sociale zekerheid. Die som bedraagt 25% van het brutoloon, al zijn er wel enkele uitzonderingen. Zo betaal je minder werkgeversbijdragen als je een langdurige werkzoekende of een oudere medewerker aanneemt. Ook voor een eerste aanwerving krijg je een fikse korting.

3. Premies en subsidies

Als werkgever krijg niet alleen korting, je komt onder bepaalde voorwaarden ook in aan aanmerking voor premies en subsidies. Dit zijn de belangrijkste:

De administratieve verplichtingen

Medewerkers hebben brengt ook een aantal formaliteiten mee:

1. Verplichtingen volgens de sociale wetgeving

Om te beginnen legt de sociale wetgeving werkgevers 3 taken op. Die voer je zelf uit of je doet een beroep op een sociaal secretariaat

2. Andere verplichtingen

Naast de verplichtingen voor de sociale zekerheid moet je ook:

 3. Bijkomende verplichting voor arbeiders

Neem je een arbeider in dienst? Dan moet je je aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie. Die berekent op hoeveel vakantiedagen en -geld je medewerker recht heeft. De aansluiting gebeurt samen met de inschrijving bij de RSZ. Veel werkgevers sluiten zich aan bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Sommige sectoren (voeding, bouw, metaal) hebben een eigen vakantiekas.

Conclusie

Een medewerker aanwerven brengt zowel financiële gevolgen met zich mee, er komen ook enkele administratieve verplichtingen bij kijken. Informeer je dus grondig voor je een werknemer in dienst neemt. 

Updated 20/09/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us