Beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Het einde van een arbeidsovereenkomst is niet steeds het gevolg van een eenzijdige beëindiging door één van de partijen. Er zijn algemene wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst die gelden voor alle soorten arbeidsovereenkomsten en ongeacht welke bescherming tegen ontslag de werknemer geniet.

Zo kan een overeenkomst beëindigd worden in geval van :

Onderling akkoord :

Werknemer en werkgever beslissen dan gezamenlijk om een einde te stellen aan het contract. 

Na afloop van een termijn :

Het betreft hier arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (interim, studentenarbeid) die eindigen wanneer de overeengekomen einddatum bereikt is. 

Na voltooïng van het werk :

Hier gaat het om een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk. Deze overeenkomst eindigt automatisch bij het voltooien van de opdracht waarvoor de werknemer in dienst genomen werd. 

Na overlijden:

Het overlijden van de werknemer betekent het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Bij overmacht:

We spreken van overmacht wanneer de gebeurtenis niet te wijten is aan de werkgever noch aan de werknemer en een onoverkomelijke hindernis vormt. Bijv: permanente arbeidsongeschiktheid van de werknemer 

Door gerechtelijke ontbinding :

Wanneer de ene partij de andere tekort doet in het uitvoeren van de overeenkomst, kan de benadeelde partij een vordering tot gerechtelijke ontbinding instellen bij de rechtbank. Indien de rechter een ernstige tekortkoming vaststelt, kan hij de overeenkomst ontbinden.

Updated 16/04/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us