Arbeidsvergunning voor niet-Europese werknemers en zelfstandigen

Om in België te mogen werken moeten buitenlandse werknemers over een arbeidsvergunning beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland en voor sommige categorieën van werknemers.

De regelgeving betreffende de vergunningen om een niet-Europese onderdaan in België tewerk te stellen, is begin 2019 gewijzigd.

De belangrijkste nieuwigheid bestaat erin dat één enkele aanvraagprocedure en één enkel officieel document met werk- en verblijfsvergunningen werd ingevoerd voor niet-EU buitenlanders die meer dan 90 dagen in België komen werkenDit is de zogenaamde "single permit" of "gecombineerde vergunning".

Waaruit bestaat die "single permit"?

Ter herinnering, voor iemand die in België wenste te werken, was de procedure tot op heden in twee delen opgesplitst. De werkgever moest eerst een toelating tot arbeid aanvragen bij de betrokken regionale instellingen die vervolgens een arbeidsvergunning aan de buitenlandse werknemer afleverden. Op basis daarvan diende deze laatste een verblijfsvergunning aan te vragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Met deze twee documenten op zak, kon de persoon in België komen werken.

De single permit of gecombineerde vergunning bestaat dus uit een verblijfsdocument dat eveneens toegang tot de arbeidsmarkt verleent.

Nieuwe modaliteiten

Om langer dan drie maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te mogen werken, worden de toelating tot arbeid en de verblijfsvergunning voortaan samen aangevraagd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Na het doorlopen van deze procedure bevestigt de "gecombineerde vergunning" zowel het recht om in België te verblijven als het recht om er te werken.

Naast de administratieve vereenvoudiging voor de gebruikers, is deze hervorming bedoeld om de procedures in Europa eenvormig te maken.

Noteer:

 • Elke, in 2018 ingediende aanvraag zal worden verwerkt overeenkomstig de in 2018 geldende regelgeving.
 • Elke arbeidskaart blijft geldig tot haar vervaldatum.

In de praktijk

In de regel dient de werkgever de aanvraag in bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Als de toestemming wordt verleend, krijgt de werknemer een vergunning.

In functie van het beroep van de buitenlandse onderdaan, zijn situatie en de duur van zijn verblijf in België, kan de soort toelating en de soort vergunning verschillen :

 • In de meeste gevallen :
  • Meer dan 3 maanden in België : gecombineerde vergunning
  • Minder dan 3 maanden in België : arbeidskaart
 • In bepaalde gevallen :
  • Meer dan 3 maanden in België : gecombineerde vergunning in het kader van een vrijstelling
 • Onder specifieke voorwaarden (vb- « arbeidskaart A ») : onbeperkte gecombineerde vergunning
 • Voor bepaalde hooggeschoolde werknemers : Europese blauwe kaart

Wil u een vergunning aanvragen of nagaan of dit wel nodig is? Laat u begeleiden door Brussel Economie en Werkgelegenheid. Op hun site vindt u een overzicht van alle soorten vergunningen en de te volgen procedures.

Updated 03/07/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us