Inhoud van het business plan

Ook al bestaat er geen voorgeschreven stramien voor het opstellen van een ondernemingsplan, toch verdient het aanbeveling een gestructureerd schema te volgen om zeker te zijn dat u niets vergeet.  U kan zich baseren op bestaande modellen die u dan aanpast aan de specificiteit van uw eigen bedrijf.

In bijna ieder business plan worden quasi altijd de 10 onderstaande rubrieken beschreven, weliswaar niet noodzakelijk geordend zoals hieronder. 

 • het managementteam
 • het aanbod en de manier waarop aan de behoeften van de markt wordt beantwoord
 • de huidige situatie en de verwachtte evolutie van de markt en marktomgeving 
 • de visie en doelstellingen op lange termijn 
 • de verkoop- en communicatiestrategie 
 • de wijze waarop uw bedrijf de producten of diensten zal produceren/leveren
 • de administratieve organisatie van het bedrijf 
 • het financieel plan en de financieringsbronnen 
 • de ontbrekende middelen : personeel, partners, geld… 
 • de sleutelfactoren voor succes 

Deze 10 punten vormen de basis van een zeer goed uitgewerkte checklist (NL), afkomstig van het boek "Réussir son projet d'entreprise" FR), geschreven door Jean-Claude Ettinger (professor aan de Solvay Business School) en Olivier Witmeur (financieel directeur en professor inzake business planning).

Indien u eerder een dynamisch en interactief instrument verkiest, kan u beroep doen op een online tool dat ontwikkeld werd door 1819 en beschikbaar is op deze site in de rubriek Mijnbusinessplan.  Met deze tool kan u gratis en stap voor stap uw ondernemingsplan opstellen.

Updated 03/07/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us