Waarom een businessplan opstellen?

Of u nu een nieuwe onderneming wilt oprichten, een nieuw project in een bestaande onderneming wilt uitwerken of een bestaand project wilt uitbouwen, het opstellen van een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, vormt de ideale voorbereiding. Het is zelfs een conditio sine qua non om te onderhandelen met externe financiers, zoals bankiers, risicokapitaalverschaffers of met overheidsinstellingen.

Het uitwerken van een ondernemingsplan zal u toelaten om de kwaliteit van uw project aan te tonen, de voornaamste risico's te identificeren, uw strategie te bepalen en duidelijke meetbare doelstellingen vast te leggen. Dit zal vooral zijn nut bewijzen wanneer u nog eventuele partners moet overtuigen om mee te stappen in uw project. Maar bovenal zal het ondernemingsplan voor u een toetssteen en richtbaken zijn tijdens de levensduur van uw bedrijfsproject. Aan de hand van dit plan kunt u immers op elk moment nagaan of uw project verloopt zoals verwacht. Zo kunt u waar nodig bijsturende acties ondernemen.

Doorgaans bevat een businessplan minstens een algemene presentatie van uw ondernemingsproject en van het producten- en / of dienstenassortiment dat u de klant wilt aanbieden. Daarnaast vinden we er marktonderzoek voor het project dat u wilt opstarten, een beschrijving van de menselijke en financiele middelen die u ervoor wilt inzetten e.d. 

Een dergelijk plan opstellen is niet altijd evident. Indien u zich daartoe in staat voelt, des te beter. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan is dat geen schande. Daarvoor bestaan consultants.  En investeren in extern advies en goede raadgevingen is niet altijd zo duur als u wel denkt.

Bepaalde consultants kunnen uw businessplan van a tot z opmaken; anderen kunnen u met raad en daad bijstaan om het plan gedeeltelijk op te stellen. Dat geldt gewoonlijk voor het marketingplan en in het bijzonder voor het financiële plan. Op deze site vindt u echter ook de rubriek "Mijnbusinessplan": die laat u stap voor stap toe om een business plan op te stellen. En bovendien gratis !

Updated 03/07/2019
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us