Franchise

Indien u uw risico wenst te beperken door, tegen betaling, te kiezen voor een al beproefd concept of een gevestigd merk, kan franchise een interessante mogelijkheid zijn. Dit is geen rechtsvorm, maar een contractueel vastgelegde vorm van partnerschap.

Via het franchisecontract wordt een relatie gecreëerd tussen een franchisegever die een franchisenemer het recht verleent om gebruik te maken van een origineel concept dat zich baseert op zijn merk, zijn handelsnaam, zijn technische of commerciële kennis, in ruil voor een vergoeding (die een bijdrage of een exclusief aankooprecht kan zijn).

Het concept

Franchise is dus een systeem waarbij verschillende ondernemingen samenwerken, maar die ondernemingen zijn met elkaar verbonden via een contract krachtens hetwelke de ene partij (de franchisegever) aan de andere partij (de franchisenemer), mits betaling van een bijdrage, het recht verleent om onder welbepaalde voorwaarden een merk of een in een handelsnaam gegoten verkoopformule te exploiteren. Daarbij verzekert de franchisegever de nodige hulp en regelmatige diensten te verlenen om deze exploitatie te vergemakkelijken.

De franchiseovereenkomst onderscheidt zich van de agentuur- of concessieovereenkomst doordat de franchisenemer, indien hij onafhankelijk is, bijvoorbeeld als concessionaris, profiteert van de kennis van de franchisegever en van een verregaande technische en commerciële bijstand.

De belangrijkste vormen van franchise

Franchises worden traditioneel onderverdeeld in drie categorieën:

 • Distributiefranchise

  Dit is de meest verspreide vorm van franchise, die op zijn beurt ook kan worden onderverdeeld in twee subcategorieën:

  • Productiefranchise 

   Hierbij is de franchisegever een producent die de producten die hij fabriceert of door een derde onder licentie laat fabriceren, verdeelt binnen een gespecialiseerd en eenvormig netwerk van franchisenemers;

  • Distributiefranchise 

   Dit is franchise in de strikte betekenis van het woord, waarbij de franchisegever fungeert als aankoopcentrale waar de franchisenemers de producten die het merk van de franchisegever dragen, kunnen aankopen 

 • Dienstenfranchise 

  De franchisegever creëert een origineel dienstenconcept dat verdeeld wordt onder de franchisenemers, die de diensten verlenen aan de klanten.

 • Industriële franchise

  De franchisenemer produceert zelf de goederen volgens de technische gegevens die door de franchisegever zijn bezorgd, en verdeelt ze vervolgens onder de merknaam van de franchisegever.

Zodra het contract is afgesloten, exploiteert de franchisenemer de zaak voor eigen rekening en op eigen risico. De verkoop of het distributiesysteem voor de dienst blijft echter eigendom van de franchisegever. Bij de opstart rekent de franchisegever een toegangsrecht aan dat bestaat uit een vergoeding voor de opgelopen kosten en de hulp die tijdens de beginfase werd verleend, alsook voor het recht om het merk, de naam of het logo van de franchisegever te gebruiken.

Voor- en nadelen

Enkele voordelen van deze formule zijn onder andere:

 • de franchisegever verleent de franchisenemer de nodige hulp bij het opstarten van de onderneming

 • de franchisegever bezorgt doorlopend de nodige kennis en hulp

 • nationale promotiecampagne door de franchisegever

 • de franchisegever geeft advies over de verkoopprijs: de franchisenemer kan echter wel rechtstreeks of onrechtstreeks beperkt worden bij het vastleggen van een verkoopprijs

 • de franchisenemer baat de zaak uit overeenkomstig de richtlijnen van de franchisegever.

Enkele nadelen van de franchise zijn onder andere:

 • de franchisegever controleert de activiteiten van de franchisenemer: daartoe beschikt hij over personeel dat niet alleen de operationele, maar ook de economische omkadering van de zaak behartigt. De franchisegever en de franchisenemer moeten bepaalde zaken met elkaar overeenkomen om wrijvingen, die onvermijdelijk lijken, te voorkomen. De ene is immers verplicht zich te mengen in de zaken van de andere om zijn rechten te kunnen uitoefenen, terwijl men er toch van uitgaat dat het hier gaat om twee afzonderlijke handelszaken

 • lokale gebeurtenissen, zoals het verschijnen van plaatselijke nieuwe concurrenten of wijzigingen in plaatselijke gewoontes, kunnen de franchisegever ertoe aanzetten over te gaan tot wijzigingen of hervormingen die nadelig zijn voor een franchisenemer, maar wel in het belang zijn van het netwerk.

Sinds 1 februari 2006 is er een wet die de franchisegever verplicht iedere kandidaat-franchisenemer de nodige gegevens te bezorgen zodat deze laatste de voorgestelde formule zowel juridisch als economisch kan beoordelen. Het precontractuele informatiedocument moet minstens één maand vóór de afsluiting van het akkoord worden bezorgd.

Meer info kan u tevens bekomen bij de Belgische Franchise Federatie.

Updated 03/07/2019
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us