06/01/2017

2017 : 8 wijzigingen voor zelfstandigen !

2017 : 8 wijzigingen voor zelfstandigen !

Op 1 januari zijn verschillende gunstige maatregelen voor zelfstandigen in werking getreden, ondermeer een langer moederschapsverlof voor jonge moeders en voor de aanwerving van personeel. Niet alle maatregelen zijn echter goed nieuws... 

Hieronder een overzicht van de 8 maatregelen die door de federale regering werden genomen :

1. Vermindering van de sociale bijdragen

In 2016 had de regering het tarief van de sociale bijdragen laten zakken van 22% naar 21,5% om de koopkracht van zelfstandigen te verhogen. Sinds 1 januari 2017 is het tarief 21%. En dat is nog niet alles, want in 2018 zal het tarief zakken naar 20,5%.

2. Langer moederschapsverlof

Sinds 1 januari 2017 zijn er verschillende gunstige maatregelen van kracht voor zelfstandige moeders:

  • Ze hebben nu recht op 12 weken moederschapsverlof (in plaats van 8 voorheen), en zelfs op 13 weken (in plaats van 9) bij de geboorte van meerdere kinderen.
  • Moeders kunnen nu opteren om tijdens de 9 "niet verplichte" weken moederschapsverlof halftijds te werken en een vergoeding te krijgen voor de andere helft. In dat geval hebben ze recht op een dubbel aantal weken, namelijk 18 in plaats van 9. Het forfaitair bedrag van de wekelijkse uitkering wordt dan door twee gedeeld.
  • Zelfstandige moeders krijgen ook meer tijd om dit facultatieve moederschapsverlof op te nemen. Vanaf nu moet die periode worden opgenomen binnen 36 weken na de "verplichte" termijn van 3 weken, in plaats van de vroegere 21 weken.
  • Moeders moeten geen sociale bijdragen meer betalen voor de drie maanden na de geboorte en verliezen daardoor geen sociale rechten. Die vrijstelling geldt voor alle zelfstandigen die bevallen zijn in het laatste trimester van 2016.

De 3 eerste maatregelen zijn van toepassing voor de moederschapsperioden vanaf 1 januari 2017.

Ook nieuw: de sociale verzekeringsfondsen zullen automatisch 105 dienstencheques (voor huishoudelijke taken) toekennen aan zelfstandige moeders die hun beroepsactiviteit hervatten. Moeders kunnen dat echter uitdrukkelijk weigeren.

3. Stijging van de roerende voorheffing op dividenden

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de roerende voorheffing op dividenden voor ondernemers die actief zijn in een vennootschap 30% in plaats van de 27% die van kracht was van begin 2016.

4. Het is gedaan met gunstige constructies op basis van interne meerwaarden

Om de heffing op dividenden te omzeilen, werd vaak gebruik gemaakt van constructies die gebaseerd waren op de zogenaamde "interne meerwaarden".

De ondernemer richtte een holding op om er de aandelen van zijn werkvennootschap - waarvan de waarde mettertijd stijgt - in onder te brengen. Door een fiscale anomalie kon de holding vervolgens de aandelen belastingvrij overdragen aan de ondernemer.

Dat achterdeurtje werd met ingang vanaf 1 januari 2017 opgedoekt door de federale regering.

4. Verplicht gebruik van de e-box

De e-box is een beveiligde elektronische postbus waarmee de administratie documenten of berichten kan versturen. Die postbus is toegankelijk voor zowel burgers als ondernemingen.

Sinds 1 januari 2017 is het gebruik van de e-box verplicht voor alle communicatie tussen de RSZ en ondernemingen.

Tijdens de overgangsperiode zal de RSZ echter bepaalde documenten in papierformaat blijven verzenden naar werkgevers die hun e-box nog niet geactiveerd hebben.

Voor meer info kunt u ons artikel van 21 november 2016 lezen

5. Verhoging van de belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen

De belastingvermeerdering bij niet-betaling van voorafbetalingen of onvoldoende voorafbetalingen werd verdubbeld. Tot op heden bedroeg de belastingvermeerdering 1,125%.

6. Nieuwe regels voor de validatie van octrooien

Vanaf 1 januari 2017 moet er geen vertaling in een landstaal meer ingediend worden voor validatie in België van Europese octrooien verleend in het Engels. Nu geldt een gelijk stelsel voor alle Europese octrooien, ongeacht de taal waarin ze verleend, gewijzigd of beperkt werden.

7. Vermindering van de RSZ-bijdrage voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer

Om de aanwerving van personeel aan te moedigen, kent de federale regering een vermindering van de werkgeversbijdragen toe aan kmo's die een eerste tot zesde werknemer aanwerven.

Ter herinnering: sinds 1 januari 2016 krijgen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven een vrijstelling van onbeperkte duur voor de werkgeversbijdragen op die eerste aanwerving.

Sinds 1 januari 2017 worden de verminderde bijdragen voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer toegekend voor 13 trimesters (tegenover 9 vroeger).

8. Nieuw aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Op 1 januari is een nieuw systeem in werking getreden: de pensioentoezegging voor zelfstandigen (POZ). De federale regering heeft daarvoor een budget van 12 miljoen uitgetrokken voor 2017. Dankzij die maatregel zouden tienduizenden zelfstandigen zonder vennootschap hun pensioen kunnen aanvullen.

Het POZ-systeem is gebaseerd op dat van de individuele pensioentoezegging (IPT).

Bron : L'Echo

Auteur/Organisatie: 
1819 - Hugues Luyckfasseel

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 08:30 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:30

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us