08/10/2018

Ondernemen in de deeleconomie: welk kader is van toepassing ?

Ondernemen in de deeleconomie zonder sociale of fiscale bijdragen te betalen

Ondernemen in de deeleconomie, ja maar ... waaruit bestaat die deeleconomie nu precies? Leent de deeleconomie zich voor uw project? Kan uw activiteit beschouwd worden als een klus waarop geen fiscale of sociale bijdragen moeten worden betaald ?

Wat is de deeleconomie?

De deeleconomie is geen uniek concept. Wel integendeel. Ze bestaat uit meerdere luiken!  De deeleconomie is een notie die onophoudelijke evolueert en zich ontwikkelt in een economisch systeem dat zich opnieuw uitvindt. Dankzij de nieuwe technologieën, en in dit bijzonder geval de digitale platformen, heeft dit nieuw economisch model zich kunnen ontwikkelen en versterken. Het is omwille van deze reden dat we in de term “deeleconomie” een reeks verschillende activiteiten en praktijken terugvinden.

De belangrijkste sectoren van deze deeleconomie zijn:

 • de collaboratieve consumptie
 • de collaboratieve productie
 • de collaboratieve financiering
 • en de collaboratieve kennis.

Deze sectoren zijn onderverdeeld in categorieën die op hun beurt (oh verrassing!) ook weer onderverdeeld zijn in subcategorieën. Nog steeds met als doel een duidelijker beeld te krijgen, nemen we de collaboratieve consumptie als voorbeeld.  

Binnen de collaboratieve consumptie telt men momenteel zeven subcategorieën, waaronder voeding, mobiliteit en toerisme. Aangezien deze categorieën zelf onderverdeeld zijn in subsectoren, bekomt men:

 • de voeding met:
  • het principe van de groepsaankopen (GASAP, de vzw Réseau des consommateurs responsables, ...)
  • de verkooppunten en de supermarkten (La Ruche Qui Dit Oui, Bees Coop, ...)
  • of ook de strijd tegen voedselverspilling (FoodWe, Re-fresh, ...)
 • de mobiliteit die subsectoren omvat zoals de verhuur en de dienstverlening (ZenCar, Cambio, Villo, …)

 • het toerisme dat vooral alternatieven inzake huisvesting omvat via welgekende spelers, zoals Couchsurfing, Airbnb,  …

Wel moet men dit meervoudig karakter nuanceren aangezien sommige sectoren minder onderverdeeld zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de collaboratieve financiering waarvoor men vooral als subcategorie de crowdfunding-platformen (kisskissbankbank, Growfunding, KickStarter, …) terugvindt.

Kortom, u heeft het begrepen!  Het concept van de deeleconomie is zeer ruim! 

En waar staat het ondernemerschap in dit alles?

Wanneer uw project eruit bestaat om een onderneming op te richten die gelijkaardig is aan een structuur als een Bees Coop, een Cambio, een Airbnb-platform of een financieringsplatform, moet u zeker en vast starten met een statuut als zelfstandige of als vennootschap (rechtspersoon). Het concept van de deeleconomie betekent op zich niet dat men zelfstandige moet worden! Als gebruiker kunt u daarentegen gebruik maken van sommige diensten zonder het statuut van zelfstandige. U wordt niet zelfstandig wanneer u een gedeelde fiets verhuurt! Noch wanneer u een toeristisch logies verhuurt aan iemand anders (onder bepaalde voorwaarden).

Maar onder welk stelsel is het dan wel mogelijk om een professionele activiteit in deeleconomie uit te oefenen zonder fiscale of sociale bijdragen te moeten betalen?  Onder het nieuwe stelsel van bijklussen.

Het stelsel van bijklussen : vrijgesteld van fiscale of sociale bijdragen

Sinds 15 juli 2018 kan elke persoon die in zijn vrije tijd bezoldigt bijklust tot 6.000 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag) per burgerlijk jaar bijverdienen zonder fiscale of sociale bijdragen te moeten betalen. Dit stelsel is vanzelfsprekend onderworpen aan een reeks cumulatieve voorwaarden met name wat betreft het type betrokken activiteiten en ontvangen inkomsten. Enkel de activiteiten die kaderen binnen het verenigingswerk, diensten van burger aan burger en de deeleconomie (ja, we hebben het gevonden!) zijn toegelaten.

Welk kader om deze activiteiten uit te oefenen?  

Verenigingswerk

Diensten van burger aan burger

Deeleconomie

Wie kan een activiteit uitoefenen?

werknemers die minstens 4/5 werken(studentenjobs worden niet meegeteld)

gepensioneerden

zelfstandigen (onder bepaalde voorwaarden)

werknemers die minstens 4/5 werken

zelfstandigen (onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld: de beroepsactiviteit moet verschillend zijn van die van de dienst)

gepensioneerden

iedereen

Opgelet: neem voor elk type activiteit de tijd om de bijzondere bepalingen te controleren die verbonden zijn aan uw sociaal statuut. Bijvoorbeeld, een werknemer die via een arbeidsovereenkomst verbonden is aan een vereniging kan niet van dit stelsel genieten voor dezelfde vereniging, zelfs al vervult hij de voorwaarde dat hij een arbeidsovereenkomst van minimaal 4/5 heeft.

Welke activiteiten, welke diensten en hoe?

U oefent in uw vrije tijd een bezoldigde taak uit voor rekening van een vereniging. De toegelaten verenigingswerken zijn beperkt.

U verleent een bezoldigde occasionele dienst aan een andere burger (dienst verleent buiten het professioneel circuit of de deeleconomie). De toegelaten activiteiten zijn beperkt.

Enkel voor diensten die u verleent via een deeleconomieplatform dat erkend is  door de FOD Financiën.

Aangifte van de inkomsten

De vereniging doet een onlineaangifte voor uw rekening

U voert zelf een online aangifte in

De deeleconomieplatformen delen uw inkomsten rechtstreeks mee aan de overheid. 

Bedrag van de inkomsten

U kunt maximaal 6.130 euro per burgerlijk jaar verdienen met het beoefenen van nevenactiviteiten. Maar de inkomsten mogen niet meer bedragen dan 510,83 euro per maand. In dit bedrag zijn de eventuele verplaatsingskosten en uitgaven inbegrepen. 

U kunt met uw bijklussen maximaal 6.130 euro per jaar verdienen. Uw verplaatsingskosten en eventuele algemene kosten zijn in deze bedragen inbegrepen.

Let op: De bedragen worden opgeteld voor de drie soorten bijklusjobs. U kunt bijgevolg 6.130 euro per jaar verdienen voor al uw activiteiten samen: die voor andere burgers, voor verenigingen en voor deeleconomieplatformen.


Is dit alles wat betreft de voorwaarden?

Neen, we hebben er u slechts enkele voorgesteld om u vertrouwd te maken met dit nieuwe stelsel. We hebben het bijvoorbeeld niet gehad over de elementen die noodzakelijk zijn voor de aangifte van de inkomsten, de noodzaak om al dan niet een verzekering te onderschrijven, de al dan niet toelating om reclame te maken, enz. Er bestaat een website die enkel hierover handelt. Aarzel niet deze te raadplegen: www.bijklussen.be

Conclusie

U heeft het begrepen: u kunt ervoor kiezen om een activiteit als zelfstandige uit te oefenen of onder het stelsel van bijklussen, maar de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn talrijk. Een streepje advies: wanneer u kiest voor een zelfstandige activiteit in de deeleconomie, raadpleeg dan onze artikels over de stappen en de formaliteiten die moeten worden vervuld om een onderneming op te richten. En wanneer u ervoor kiest om activiteiten uit te oefenen binnen het kader van onbelast bijklussen, raadpleeg dan de officiële website.

Auteur/Organisatie: 
Charlotte Tordeur - 1819.brussels

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 08:30 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:30

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us