05/01/2017

Verlenging van de tijdelijke werkloosheid door overmacht

Verlenging van de tijdelijke werkloosheid door overmacht

De erkenning als overmacht van de terroristische aanslagen van 22/03/2016 werd nogmaals verlengd tot en met 21/01/2017 door Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk en Economie. Wat moeten werkgevers doen als ze door die gebeurtenissen hun werknemers niet kunnen tewerkstellen?

Erkenning van de aanslagen als overmacht

De RVA heeft de aanslagen die op 22/03/2016 gepleegd werden op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro erkend als overmacht met de mogelijkheid tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en werknemers. Werknemers die door de aanslagen niet konden of nog steeds niet kunnen werken (sluiting van de onderneming die hen tewerkstelt, sluiting van een onderneming die klant is en waar prestaties geleverd moeten worden, gebrek aan werk door sluiting van de onderneming van een leverancier ...) konden tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht in de nasleep van de aanslagen.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft de automatische erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht opnieuw verlengd tot 21/01/2017 voor ondernemingen in Brussel en Vlaams-Brabant. Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams-Brabant is tijdelijke werkloosheid door overmacht eveneens mogelijk, op voorwaarde dat ze gemotiveerd is.

De maatregel geldt voornamelijk voor werknemers die door specifieke redenen in verband met de aanslagen niet kunnen werken. De horeca is daar een perfect voorbeeld van.

De notie van overmacht

Tijdelijke werkloosheid door overmacht kan worden ingeroepen als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk en geheel onmogelijk is door plotse, onvoorzienbare omstandigheden die plaatsvinden buiten de wil van de werkgever en de werknemer.

Overmacht kan alleen maar ingeroepen worden als de werknemer niet elders tewerkgesteld kan worden (bv. in een filiaal of bijkantoor), of niet kan telewerken en geen enkele vorm van loon ontvangt (bv. voor inhaalrust).

Vergoeding van de werknemer

De werknemer heeft recht op een vergoeding wegens overmacht als er sprake is van een volledige werkdag (voor alle uren die de werknemer die dag in principe had moeten werken) en voor zover de werknemer voor de dag in kwestie geen aanspraak kan maken op het gewaarborgd loon overeenkomstig artikel 27,1° van de wet van 03/07/1978 betreffende arbeidsovereenkomsten.

In de praktijk

De aanvraag voor erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht moet worden ingediend bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de exploitatiezetel.

Auteur/Organisatie: 
UCM (Union des Classes Moyennes)

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 08:30 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:30

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us