Bedrijf gezocht

U hebt besloten een zaak over te nemen ? Waar kan u terecht voor het vinden van een zaak ?

Verschillende mogelijkheden bieden zich aan:

Banken, boekhouders, advocaten, notarissen,…

De bevoorrechte partners van de KMO’s zijn vaak als eerste op de hoogte van een bedrijfsleider die geen overnemer vindt voor zijn zaak of stellen als eerste vast dat een beloftevolle zaak lijdt onder een gebrekkig beheer.  Ze zijn dus een bevoorrechte bron van informatie, die spijtig genoeg informeel en weinig georganiseerd is om de overname-opportuniteiten te identificeren.

Beroepsverenigingen en middenstandsorganisaties 

De beroepsfederaties, die in rechtstreeks contact staan met hun leden, kunnen soms een belangrijke informatiebron zijn. Indien u een sector geïdentificeerd hebt waarvan de belangen ter harte genomen worden door een goed georganiseerde beroepsvereniging, aarzel dan niet er contact mee op te nemen. 

Een groot aantal federaties is lid van de Vereniging van Belgische Ondernemingen.

Dezelfde redenering gaat op voor de middenstandsorganisaties. Over het algemeen zijn deze organisaties lid van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Online databases

In Wallonië werd het platform www.affairesasuivre.be opgezet door Sowaccess. Daar kunnen u Waalse, over te nemen bedrijven vinden. Ook enkele Brusselse bedrijven staan op de website.

Vanaf eind oktober 2018, zal er ook een Brusselse versie van het platform "affairesasuivre" bestaan. Dit zal meer zichtbaarheid geven aan over te nemen bedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zal meer bepaald bedrijven uit de volgende sectoren betreffen: handel, horeca, vrije beroepen, zelfstandigen en activiteit met een omzet die lager ligt dan 500.000€.

Er bestaan nog andere platformen die u een aanbod van over te nemen bedrijven voorstellen : www.overnamemarkt.be /plateformedetransmission.beOvernameweb.be en Bedrijventekoop.be voor het Vlaamse Gewest, en www.sowaccess.be of www.affaireasuivre.be voor het Waalse Gewest.

Wij maken ook van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op de begeleiding inzake bedrijfsovername, voorgesteld door de cel Hub Overdrachten van BECI in samenwerking met een aantal geselecteerde privé-experten.

Gespecialiseerde consultants

Bepaalde dienstverlenende ondernemingen zijn gespecialiseerd in het onderhandelen bij overdracht van bedrijven. Het kan interessant zijn kennis te nemen van hun diensten.

Denk er ook aan dat u in bepaalde gevallen kan genieten een subsidie als u beroep doet op een extern consultant

Al dan niet gespecialiseerde pers 

In België, zoals elders trouwens, bestaat er een gespecialiseerde pers die informatie verspreid over over te dragen ondernemingen. Hoewel deze niet exhaustief is en geen waarborgen biedt over de ernst van de over te dragen zaken, zou het toch spijtig zijn deze gespecialiseerde informatiebron over het hoofd te zien..

Prospectie

Dit alles sluit natuurlijk het terreinwerk niet uit om de zeldzame parel te vinden die vooralsnog nergens aangekondigd kan zijn.

Het is evident dat deze zoektocht verschillend zal zijn voor een klassieke detailhandel en een meer specifieke activiteit.

Updated 14/09/2018
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us