Groen ondernemerschap in Brussel: welke overheidsinitiatieven bestaan er?

Om ondernemerschap op vlak van milieu te stimuleren, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een reeks projecten ontwikkeld gaande van gewestelijke actieplannen tot persoonlijke begeleiding voor starters.

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 10 maart 2016 het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie 2016 – 2020 (GPCE) aangenomen, met een budget van 12,8 miljoen euro voor 2016.

Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) stelt 3 algemene doelen:

 • milieudoelstellingen omzetten naar economische opportuniteiten
 • relocatie van de economie in Brussel met het oog op lokale productie waar mogelijk, beperking van verplaatsingen, optimalisatie van het grondgebied en creatie van toegevoegde waarde voor de inwoners van Brussel.
 • bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid.

Het programma omvat 4 strategische delen met in totaal 111 maatregelen:

 • transversale maatregelen (gunstig normatief kader, directe en indirecte steun, innovatie van publieke aanbestedingen, werkgelegenheid, opleidingen, onderwijs)
 • sectorale maatregelen (bouw, grondstoffen en afval, handel, logistiek, voeding)
 • territoriale maatregelen
 • bestuurlijke maatregelen (nauwere samenwerking tussen administraties)

Meer info op www.circularprojects.brussels

Greenlab.brussels

Greenlab.brussels is een 6 maanden durend acceleratieprogramma voor ondernemerschap dat gericht is op circulaire economie en milieu. Het is de voortzetting van de actie BSE Academy die opgezet werd in het kader van een vroeger EFRO-project (BSE – Brussels Sustainable Economy).

Greenlab.brussels wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om groen ondernemerschap te stimuleren en werkgelegenheid te creëren op gewestelijk niveau.

Het biedt voor het zesde jaar op rij een uitgewerkt begeleidingsparcours en toegang tot ervaren coaches en experts in verschillende domeinen.

Meer info op http://greenlab.brussels

Ecobuild.brussels 

ecobuild.brussels is een netwerk van actoren uit de sector voor duurzaam bouwen en renoveren in Brussel. Het ondersteunt en promoot de ontwikkeling en het concurrentievermogen van de sector voor duurzaam bouwen. ecobuild.brussels bouwt aan een netwerk van ondernemingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en actief zijn in de sector voor duurzaam bouwen: architecten, studiebureaus, ondernemers, materiaalhandelaars, vastgoedontwikkelaars en publieke of private partners.

ecobuild.brussels is een van de projecten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om duurzaam bouwen en renoveren te bevorderen in antwoord op de effecten van de klimaatverandering. Het sluit aan bij een visie voor duurzame ontwikkeling met oog voor de oprichting, groei en instandhouding van de ondernemingen.

In 2017 zal de cluster ecobuild 10 jaar bestaan. ecobuild.brussels telt ongeveer 200 leden en partners.

Meer info op www.ecobuild.brussels

Greenbizz 

Greenbizz.brussels wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en bestaat uit de oprichting van een incubator voor ondernemingen, Greenbizz.brussels.Die infrastructuur is geschikt voor elk groen, duurzaam of milieugerelateerd project, met name in de sector voor duurzaam bouwen.

De totale oppervlakte van de ruimte voor groene of duurzame ondernemingen die zich willen uitbreiden, en voor nieuwe economische actoren, bedraagt 8.000 m², onderverdeeld in 5.000 m² voor werkplaatsen en ± 2.000 m² voor een starterscentrum met kantoren of van het type 'open space'.  Daarnaast is een structuur voorzien voor onthaal, vestiging, begeleiding en steun voor de projectdragers en starters.

Dit project wordt geleid door het bedrijf Greenbizz Brussels, dat gedragen wordt door citydev.brussels, Leefmilieu Brussel, hub.brussels (het voormalige Brussels Agentschap voor de Onderneming) en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

Meer info www.greenbizz.brussels

Coopcity

COOPCITY is een project dat gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het centrum is gewijd aan sociaal en coöperatief ondernemen, en de deeleconomie in Brussel. COOPCITY helpt projectdragers aan de hand van verschillende begeleidingsprogramma'som hun ideeën uit te werken en hun activiteiten te ontwikkelen.

COOPCITY biedt verschillende programma's voor begeleiding aan:

 • Seeds: beginnende sociale ondernemingen
 • Blossom: bestaande sociale ondernemingen die een schaalwijziging wensen
 • Katalysator: de oprichting van nieuwe economische projecten in gang zetten door verschillende actoren samen te brengen
 • Generator van sociale innovatie): lancering van nieuwe producten/diensten/ketens

COOPCITY wil ondernemingen ook bewustmaken van een andere visie op de economie (maatschappelijk doel, bestuur van de onderneming en economische haalbaarheid)

COOPCITY promoot ook samenwerking. COOPCITY beschikt over een actieprogramma en een ruimte voor coworking, en biedt activiteiten, workshops, conferenties, infosessies, enz. aan.

Meer info www.coopcity.be

Updated 19/03/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us