De energieprestatie van gebouwen (EPB)

Wat is EPB ? 

Als men een gebouw wil optrekken of renoveren, of technische installaties wil plaatsen of vervangen die betrekking hebben op het comfort van de gebruikers (bijvoorbeeld: verluchting, verwarming, verlichting, liften), dan kan men dat maar best meteen efficiënt doen. Want de energieprijzen blijven maar stijgen. 

Om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen, had het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (EPB) goedgekeurd. Sinds 1/1/2015 is ze vervangen door de ordonnantie 2 mei 2013 betreffende het Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing.

De EPB regelgeving verdeelt zich in 3 luiken :

  1. het luik technische EPB installaties : voor energie-efficiënte verwarmings- of airconditioningssystemen moeten bepaalde voorwaarden worden nageleefd en verschillende controlehandelingen worden uitgevoerd. Deze bepalingen zijn vastgelegd in twee besluiten: de EPB-reglementering voor verwarming en de de EPB-reglementering voor klimaatregeling

  2. het luik EPB-werken : indien een bouw- of renovatieproject aan een bouwvergunning onderworpen is, moet het onroerend goed aan bepaalde EPB-eisen voldoen met als doel een hoge energie-efficiëntie alsook een gezond binnenklimaat te bereiken.

  3. het luik EPB-certificaat : kandidaat-huurders en -eigenaars van eigendommen kunnen de energie-efficiëntie vergelijken dank zij een EPB-certificaat dat deze informatie vermeldt. Overheidsinstellingen dienen aan de ingang van hun gebouw "het EPB-certificaat openbaar gebouw" openbaar bekend te maken, dat het energieverbruik aangeeft en dit jaarlijks te vernieuwen.

Meer info

  • de procedure EPB-werken vanaf 2015 (PDF)
  • De verschillende etappes van de procedure en de verantwoordelijkheden worden duidelijk uitgelegd in het EPB-vademecum 2015, opgesteld door Leefmilieu Brussel.
  • Alle recente reglementaire wijzigingen worden hieronder netjes uitgelegd in een korte video, gerealiseerd door het ARIB (Architects in Brussels) en het CERAA, in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

BWLKE : Werkzaamheden EPB 2015 - Harmonisatie en vereenvoudiging van de procedure from Architecte PEB on Vimeo.

Updated 24/06/2019
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us