Hoe bepaal je het loon van je medewerkers?

Als werkgever bepaal jij hoeveel je medewerkers verdienen, al zijn er enkele grenswaarden die je in acht moet nemen. Voor iedere sector geldt namelijk een minimumloon. De feiten op een rij.

Het bedrag dat je iedere maand op de rekening van je medewerker stort, is het brutoloon. Van die som houdt de overheid de bijdragen voor de sociale zekerheid en belastingen (de zogeheten bedrijfsvoorheffing) af. Wat overblijft, is het nettoloon.

Minimumloon volgens cao

Je hebt als werkgever geen carte blanche. Veel sectoren hebben namelijk een collectieve arbeidsovereenkomst – kortweg cao – dat een minimum brutoloon vastlegt. Doorgaans stijgt het loon mee volgens de leeftijd en/of de anciënniteit van je medewerker. Voor je een brutoloon vastlegt, check je dus beter eerst of er een sectorale cao van kracht is. Hiervoor kan je terecht bij een sociaal secretariaat

Het gewaarborgd minimum maandinkomen

Zegt de cao voor jouw sector niets over het loon of bestaat er zelfs geen? Dan nog ben je door een grenswaarde gebonden: het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI). Ook dit loon verandert in functie van de leeftijd en de anciënniteit van de medewerker.

Er zijn 3 minimumlonen (brutobedragen):

 • Je medewerker is 18 jaar: 1.593,81 euro.
 • Je medewerker is 19 jaar en heeft minstens 6 maanden anciënniteit: 1.636,09 euro.
 • Je medewerker is 20 jaar en heeft minimaal 12 maanden anciënniteit:1.654,90 euro.

Het GMMI is in geen minimummaandinkomen in strikte zin. Bepaalde bedragen zoals een eindejaarspremie of een standplaatsvergoeding zijn namelijk ook inbegrepen. Wil je meer weten: kijk op minimumlonen.be.

Wat met deeltijdse of minderjarige werknemers?

Ook deeltijdse werknemers hebben recht op een minimumloon. Dat staat in verhouding met hun prestaties. Presteert iemand bijvoorbeeld 40% van een voltijdse job? Dan heeft die persoon recht op 40% van het GMMI.

De wet voorziet daarnaast een minimumloon voor minderjarige werknemers. Zij verdienen een percentage van het GMMI van een 18-jarige:

 • 17-jarige medewerker: 76% van het GMMI (1.211,30 euro).
 • 16-jarige medewerker of jonger: 70% van het GMMI (1.115,67 euro).

Tot slot geldt er ook een GMMI voor jongeren onder de 21 jaar met een studentenjob of die een alternerende opleiding volgen, zoals een leerovereenkomst:

 • 20 jaar: 94% van het GMMI (1.498,18 euro).
 • 19 jaar: 88% van het GMMI (1.402,55 euro).
 • 18 jaar: 82% van het GMMI (1.306,92 euro).
Updated 16/04/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us