De milieuvergunning

Wat is een milieuvergunning?

De milieuvergunning is een administratieve toelating die een zelfstandige, handelaar, ambachtelijke of industriële onderneming de te nemen maatregelen voorschrijft opdat zijn/haar activiteiten niet schadelijk zijn voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid.

Heel vaak is een milieuvergunning noodzakelijk, zelfs als u denkt dat uw activiteiten, uw machines, uw producten niet vervuilend zijn. Zoek in de volledige lijst van inrichtingen die zijn onderworpen aan een milieuvergunning of via de lijst van sleutelwoorden.

Bent u op zoek naar informatie over een milieuvergunning die al bestaat? Raadpleeg dan voor uw pand de kaart die wordt verstrekt door Leefmilieu Brussel of stuur hen een vraag.

De milieuvergunning in beeld

Opgelet

  • Het gekozen gebouw of terrein moet altijd worden gedekt door een stedenbouwkundige vergunning die overeenstemt met uw activiteiten. Om dit te controleren, is er slechts één betrouwbare plaats: de dienst Stedenbouw van de gemeente. Neem dus geen genoegen met de informatie die door de eigenaar, makelaar of voormalige exploitant wordt verstrekt! Voor een groot aantal projecten zal het nodig zijn om een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aan te vragen en te voldoen aan de voorschriften van de bestemmingsplannen).

  • Dien uw vergunningsaanvragen in zodra u het adres van het pand hebt bepaald. Doe dit ruim op voorhand, want u moet rekening houden met de tijd die nodig is om uw dossier voor te bereiden alsook met de duur van de procedure voor de vergunningsaanvraag! U kunt uw handel niet starten voordat u de vereiste vergunning hebt ontvangen.

  • Zolang u de vergunning niet hebt ontvangen, is het onverstandig een handelshuurovereenkomst, een verkoopovereenkomst, ... te ondertekenen. Een goede tip: neem een opschortende clausule op in deze documenten zodat ze pas van kracht worden op het moment waarop de vergunning wordt uitgereikt

Een milieuvergunning aanvragen

De inrichtingen die zijn onderworpen aan een milieuvergunning worden ingedeeld in zes klassen naargelang hun aard en het belang van de gevaren die ze kunnen veroorzaken. Doorgaans wordt er één aanvraag voor een milieuvergunning of één aangifte ingediend. De administratieve gids van Leefmilieu Brussel is zeer nuttig om uit te zoeken welke aanvraag u moet indienen en welke formulieren vereist zijn.

 

Type vergunningsaanvraag

Vergunning van klasse 1A

Een vergunning van klasse 1A zonder voorafgaand attest aanvragen

Vergunning van klasse 1B

Een vergunning van klasse 1B zonder voorafgaand attest aanvragen

Vergunning van klasse 1D

Een vergunning van klasse 1D aanvragen

Vergunning van klasse 2

Een vergunning van klasse 2 aanvragen

Een publieke vergunning van klasse 2 aanvragen

Ongeacht de klasse

Een vergunning aanvragen voor tijdelijke inrichtingen

Aangifte van klasse 1C

Een aangifte van klasse 1C doen

Aangifte van klasse 3

Een aangifte van klasse 3 doen


Specifieke gevallen bij de procedure

Meer informatie nodig over de milieuvergunning?

Raadpleeg de administratieve gids van Leefmilieu Brussel.

Updated 26/04/2019
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us