De personenbelasting

Een eerste belangrijke les voor een zelfstandige? De omzet die je realiseert, behoort je niet toe: meerdere partijen nemen nog een deel van de koek. De personenbelasting is de laatste in de rij. Dit overzicht legt glashelder uit hoe ze berekend wordt.

Wat is de personenbelasting?

De personenbelasting is een belasting die je betaalt op je belastbaar inkomen. Iedere belastingplichtige in België – iedereen die hier woont of zijn vermogen beheert – moet die betalen.

Waarop betaal je personenbelasting?

Je betaalt belastingen op je netto beroepsinkomen of netto-inkomen. Dat is je jaaromzet min je beroepskosten (inclusief sociale bijdragen, pensioensparen of provinciebelastingen). Je inkomsten van een jaar worden telkens aangeslagen in het jaar erop: in het aanslagjaar 2019 betaal je dus belastingen op je inkomsten van 2018.

Hoeveel belastingen betaal je?

Je netto-inkomen wordt gespreid belast volgens 4 belastingschijven. Hoe meer je verdient, hoe meer je procentueel betaalt.

Iedere belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som: een basisbedrag waarop je geen belastingen betaalt. Deze belastingvrije som moet aangerekend worden op de laagste inkomensschijf. Zij bedraagt voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) 8.860 €.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) zijn de tarieven personenbelasting als volgt vastgesteld:

De eerste 13.250 €

25%

Van 13.250 € tot 23.390 €

40%

Van 23.390 € tot 40.480 €

45%

Vanaf 40.480 €

50%


Boven op de personenbelasting moet u gemeentelijke opcentiemen betalen.

Advies: laat specialistenwerk over aan specialisten

Je kan op anonieme wijze een raming van je belastingen verkrijgen via de online applicatie ontwikkeld door de FOD Financiën. Voor elke sector en situatie gelden er echter specifieke regels en uitzonderingen. Een meewerkende echtgenoot of een boekjaar met verlies bijvoorbeeld hebben een grote impact op je personenbelasting. Speel daarom op zeker en raadpleeg je boekhouder voor de aangifte. 

Updated 08/07/2019
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us