Economische activiteiten op milieuvlak

Strikt genomen bestaat er niet zoiet als "de milieusector". Deze term omvat immers activiteiten van erg verschillende aard. Er bestaat wel een beperkte classificatiecode voor economische activiteiten op het vlak van milieu (afval, recyclage, zuivering, water). In diverse studies is vastgelegd wat men bedoelt met ecologische activiteiten of ecologische ondernemingen. Hoe dan ook, het betreft een uitermate heterogene sector die bestaat uit veel subsectoren.

De milieusector groepeert de volgende activiteiten:

 • beheer en behandeling van watervervuiling
 • beheer van de waterbronnen
 • beheer en behandeling van luchtvervuiling
 • beheer en behandeling van bodemverontreiniging
 • beheer en verwerking van afval
 • beheer en behandeling van geluidsoverlast
 • controle en monitoring van verontreinigingen
 • studie- en engineeringbureaus gespecialiseerd in milieu en rationeel energiegebruik
 • hernieuwbare energiebronnen

Bij deze activiteiten komen ook nog activiteiten die behoren tot andere, meer traditionele sectoren die zich nu richten op een duurzamer product en een duurzamere dienstverlening en werkwijze, algemeen de "groene of duurzame ondernemingen" genoemd. Bedrijven uit de duurzame bouwsector of duurzame voedingssector zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Het ecotoerisme of de fietskoerierdiensten zijn enkele voorbeelden van ecodiensten.

Ecoproducten zijn dan weer moeilijker te onderscheiden van de klassieke producten omdat ze er niet anders uitzien. Maar ze werden ontwikkeld om de impact ervan op het milieu tijdens hun hele levensduur te beperken, vanaf de winning van de grondstoffen over de productie, de verpakking, de distributie en het gebruik tot aan het einde van hun levensduur.

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us