Uw stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de gebruikswijziging

De inhoud van het dossier varieert in functie van het project. Zo zal de inhoud verschillend zijn voor de aanvraag van een gebruikswijziging van een lokaal of een pand, voor de plaatsing van een uithangbord of voor de afbraak van een draagmuur.

We stellen hier het geval voor van een vergunningsaanvraag voor een gebruiks/bestemmingswijziging waarvoor geen beroep moet worden gedaan op een architect(e).

Voorbeelden: u hebt plannen voor het huren van:

 • een winkel om die om te vormen tot een snack
 • een boekhandel om die om te vormen tot een wasserette
 • een voormalige opslagplaats om die om te vormen tot een zaak in tweedehandswagens

We wijzen erop dat vrij identieke procedure dient te worden gevolgd voor andere vergunningsaanvragen zonder architect, zoals de verandering van een vitrine, de plaatsing van een schoorsteen voor de afzuigkap van een snack.

Enkele opmerkingen vooraf:

 • De vergunningen kunnen door de huurder/huurster aangevraagd worden.
 • De meeste stedenbouwkundige vergunningen zijn levenslang geldig.

Volg de volgende etappes voor de samenstelling van een volledig dossier

Ga steeds naar de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente voor:

 • het verkrijgen van een kopie van de recentste stedenbouwkundige vergunning van het lokaal of het pand. Opgelet: vaak is het schriftelijke akkoord van de eigenaar vereist.

 • het vragen van een eerste advies over uw project: is dat welkom? Is het de juiste locatie? Maakt het een kans om aanvaard te worden? Opgelet: in sommige gemeenten of wijken wordt de opening van een nieuwe HORECA-zaak zelden aanvaard omdat er reeds te veel zijn.

 • informatie over de stedenbouwkundige plannen en voorschriften: die van het gewest en die van de gemeente.

 • informatie over de dossierkosten en hoe die betaald moeten worden.

 • informatie over het aantal exemplaren dat voor elk document moet ingediend worden.

Verzamel de verschillende elementen van het dossier

1. Invullen van het formulier voor de vergunningsaanvraag en de verklarende nota


De onderstaande video bevat alle nodige uitleg om die twee documenten in te vullen. Opgelet : ingevolge een nieuwe wetgeving, werd het formulier « Bijlage 1 » gewijzigd. Deze video zal binnenkort aangepast worden in die zin.

U kan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1) hier downloaden.

1°) Print het document en volg de tips van de onderstaande video.

2°) Voor dit type van aanvraag dienen de kaders VI, IX, XII, XIII doorgaans niet ingevuld te worden.

3°) Als u geen parking hebt, dient kader VIII niet te worden ingevuld

De verklarende nota heeft tot doel de vergunningsaanvraag en de context daarvan te beschrijven. Die dient opgesteld te worden op een afzonderlijk document. Download een mogelijk model van de verklarende nota. Vul dat model in en pas het aan uw situatie aan. U kan titels toevoegen of weglaten.

2. Verzamelen van de grafische documenten

De onderstaande video biedt u alle nodige uitleg.

Stappen:

 • minimum aantal kleurenfoto's:

  • Neem één of twee buitenfoto's van de volledige gevel van het pand (van het voetpad tot de wolken in de hemel) en van een deel van de aangrenzende panden.

  • Neem twee binnenfoto's (één die achteraan het pand of de lokalen is genomen met zicht naar de straat, en een andere vanaf de straatdeur naar de achterkant van de lokalen).
 • Uitvoeringsplan: u gebruikt best het handelsplan dat u van de gemeentedienst hebt ontvangen voor het tekenen van de inrichting van uw nieuwe zaak of lokalen (toonbank, wc, …). Zie een voorbeeld van uitvoeringsplan (vóór en na). Opgelet: de schaal van 1/50e dient strikt te worden nageleefd!

 • Liggingsplan : hierbij een voorbeeld op 1/2000e. Maak uw plan op basis van het model met uw persoonsgegevens, het adres van het pand, de datum en uw handtekening. Gebruik de volgende tools om een uittreksel van de kaart te maken (verplichte schaal tussen 1/1000 tot 1/10000e) : www.mappy.com of www.mybrugis.irisnet.be. Print deze in kleur.

 • Inplantingsplan: voorbeeld op een schaal van 1/500e. Maak uw plan op basis van dit model met uw naam of die van uw bedrijf, het adres van het pand, de datum en uw handtekening. Voeg het kaartuittreksel toe (verplichte schaal van 1/200e of 1/500e) door middel van de volgende tool. Beschrijf uw pand en dat van de buren (vb: Benedenverdieping: slagerij, 2 bovenverdiepingen: wooneenheden)

3. Invullen van de bijlagen bij uw aanvraagformulier


Bekijk daarvoor de onderstaande video. Opgelet: ingevolge een nieuwe wetgeving, werd het formulier van de brandweer gewijzigd en is het advies van de brandweer niet nodig voor de wijziging van het gebruik onder de 100m². Het statistisch formulier is ook niet meer nodig voor gebruikswijzigingen. Deze video zal dan ook binnenkort aangepast worden.

Voor de gebruiks/bestemmingswijziging, voeg de volgende documenten bij:

 • Waarschuwing aan de (mede)eigenaar(s): vul uw naam en adres in, alsook die van uw eigenaar en het adres van het pand. Opmerking: indien mede-eigenaars bij uw project betrokken zijn, dienen die op dezelfde wijze verwittigd te worden.

 • Het betalingsbewijs van de dossierkosten (kosten van de aanvraag: tussen €50 en €200 naargelang van de gemeente en enkel voor te leggen als deze vraagt om die te betalen voordat het dossier wordt ingediend).

 • Het advies van de DBDMH bijvoorbeeld als uw HORECA-zaak een oppervlakte heeft van 50 m2 of meer.  In dat geval het formulier en de beschrijvende fiche van de preventieve brandmaatregelen invullen.

4. Dien uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in


De meeste dossiers dienen ingediend te worden bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente die bij uw project betrokken is, maar sommige dossiers (bijvoorbeeld die betreffende op de monumentenlijst geplaatste panden of panden waarvoor een milieu-effectbeoordeling nodig is) dienen te worden ingediend bij de gewestelijke administratie stedenbouw, te vinden op stedenbouw.brussels.

En vergeet niet om een ontvangstbewijs van indiening van het dossier te vragen.

 

Veel geluk met de voorbereiding en veel succes met uw business!

 

De bedrijven en de handelaars kunnen een beroep doen op een begeleidingsdienst: contacteer hub.brussels via permit@hub.brussels

Updated 12/09/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us