Exportbru

Wat zijn de in aanmerking komende in bedrijven en welke initiatieven worden beoogd?

Exportbru is een dochter van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (groep finance.brussels). Ze biedt financieringen aan voor Brusselse KMO's die in de export actief zijn, die met export willen beginnen of zich in het buitenland willen vestigen.

Exportbru richt zich tot Brusselse KMO’s (Europese definitie):

 • die langer dan twee jaar bestaan en ten minste drie mensen in dienst hebben
 • die in de export actief zijn of die hun producten en/of diensten willen exporteren
 • en die niet onder een van de volgende sectoren vallen: import-export, landbouwsector, onethische activiteiten

Wat zijn de tussenkomstvoorwaarden ?

Exportbru stelt drie types van tussenkomsten voor:

 • De prospectiefinanciering is bestemd voor KMO's die op een eerste exportmarkt van start willen gaan of die willen uitbreiden naar een nieuwe buitenlandse markt. Met deze lening, met een looptijd van 2 tot 5 jaar, kunnen ze tot 80 % van het commerciële prospectiebudget financieren. Het bedrag varieert van 10.000 tot 50.000 euro.
   
 • De internationale uitbreidingsfinanciering is bedoeld voor exporterende KMO's die een financiering nodig hebben in hoofde van hun exportactiviteit, bijvoorbeeld een verhoging van de productiecapaciteit of een toename van de nood aan werkingsfondsen. Het bedrag van de financiering verschilt van 50.000 tot 500.000 euro en kan tot 50 % van de totale financieringsnood dekken. De financiering neemt de vorm aan van een lening of zelfs van een kapitaalbijdrage.
   
 • De financiering voor de vestiging in het buitenland kan tot 50 % van de investeringen van een Brusselse KMO in het buitenland dekken: oprichting van een dochteronderneming, een joint venture of overname van een buitenlandse onderneming. Net zoals voor de uitbreidingsfinanciering varieert de tussenkomst van 50.000 tot 500.000 euro en neemt ze de vorm aan van een van een lening of van een kapitaalbijdrage.  

De procedure

De aanvraag kan ingediend worden via mail. Voor expansie- of vestigingsfinancieringen moet de aanvraag gestaafd worden met de voorstelling van de onderneming, de beschrijving van de exportactiviteit en/of van het uitbreidingsproject of de geplande vestiging in het buitenland en een financieel plan.

Een onderhoud met een analyst zal georganiseerd worden enkele dagen na ontvangst van de aanvraag.

De vermoedelijke beslissingstermijn bedraagt 30 dagen voor de toekenning van een lening en van 3 maanden voor een tussenkomst in het kapitaal. 

Consulteer de gedetailleerde fiche van deze steunmaatregel.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us