De kredieten van BruPart

Ten gevolge van de 6de staatshervorming, is het federale Participatiefonds ontbonden sinds 1 juli 2014 en werden de opdrachten ervan overgeheveld naar de gewesten.

In Brussel werd de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) belast met de opdrachten van het vroegere Participatiefonds. Voortaan kunnen zelfstandigen en KMO's terecht bij het nieuwe filiaal van de GIMB - BruPart - dat instaat voor de toekenning van professionele kredieten en de begeleiding van bedrijven.

De oplossingen van BruPart

1. Cofinanciering: lening Brufin

 • Doelpubliek : zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen die gevestigd zijn (of een project hebben om hun activiteit te vestigen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Bedrag: 10.000 tot 200.000 € en 50 % van de totale financieringsbehoefte
 • Rentevoet: rentevoet van de bank + 0,5% 
 • Procedure : de aanvragen kunnen rechtstreeks ingediend worden bij Brupart, hetzij bij een erkende kredietinstelling.

2. Micro-financiering : lening Boost-me

 • Doelpubliek : volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en kleine bedrijven, jonger dan 4 jaar, die gevestigd zijn (of dat gaan doen) buiten de prioritaire interventiezone
 • Bedrag : 10.000 tot 50.000 €
 • Rentevoet : 4%
 • Procedure : de aanvragen kunnen rechtstreeks ingediend worden bij Brupart of via een erkende begeleidingsstructuur
 • Begeleiding: hetzij door Brupart hetzij door de erkende begeleidingsstructuur

In de praktijk

Contacteer de GIMB/Brupart op 02.548.22.11. Meer info vindt u op de site van de GIMB

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us