Fiscale steunmaatregelen voor onderzoek en innovatie

Via verschillende fiscale tegemoetkomingen tracht België onderzoek en ontwikkeling binnen de bedrijven aan te moedigen. Onder meer via:

De investeringsaftrek

Door de investeringsaftrek kunnen sommige belastingplichtigen hun belastbare winst verminderen met een bepaald percentage van het bedrag dat door de onderneming aan een nieuwe investering werd besteed. Deze aftrek kan verhoogd worden (tot 13,5% ou 20,5% afhankelijk van het feit of de aftrek éénmalig of gespreid is) voor investeringen inzake onderzoek & ontwikkeling of investeringen verbonden aan het neerleggen van octrooien.

Belastingsaftrek voor octrooi-inkomsten

De octrooiaftrek maakt het mogelijk om inkomsten van bepaalde octrooien voor 80 % vrij te stellen, wat een effectieve belastingdruk van maximaal 6,8 % betekent (in plaats van 33,99 %).
Opgelet: Onlangs werd de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit octrooien afgeschaft. Deze zou binnenkort vervangen worden door een vrijstelling van innovatie-inkomsten.

Gedeeltelijk vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De ondernemingen die door deze maatregel beoogd worden zijn zij die :

  • onderzoeks-of ontwikkelingsprogramma’s uitvoeren met onderzoekers die welbepaalde diploma’s hebben
  • onderzoekers tewerkstellen in wetenschappelijke onderzoeksprojecten gevoerd in samenwerking met één of meerdere universiteiten of hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen
  • minder dan 10 jaar bestaan en minstens 15 % van hun uitgaven besteden aan onderzoek (Young Innovative Company)

Deze ondernemingen zijn voor 80 % vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Eénmalige innovatiepremie

Om de innovatiecultuur in het bedrijfsleven te stimuleren moedigt België de toekenning aan van een innovatiepremie door de werkgever aan zijn creatieve werknemers. De maatregel bestaat uit de volledige fiscale vrijstelling van de vergoeding toegekend door de werkgever aan de creatieve werknemers ter beloning  van de uitdrukking van een nieuw idee, ingevoerd in de onderneming.

Updated 28/07/2017
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us