Fiscale tewerkstellingssteun

Een aantal fiscale maatregelen zijn gericht op het verminderen van de aanwervingskost. Het betreft :

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De bedrijven die door deze maatregel ondermeer beoogd worden, zijn bedrijven

  • die R&D programma’s uitvoeren met onderzoekers met een bepaald diploma
  • die onderzoekers tewerkstellen in het kader van onderzoeksprojecten gevoerd in samenwerking met één of meerdere universiteiten of hogescholen of wetenschappelijk erkende instellingen
  • die minder dan  10 jaar bestaan en 15 % van hun uitgaven spenderen aan onderzoek  (Young Innovative Company)

Al deze bedrijven zijn tot 75 % vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Consulteer de gedetailleerde fiche van deze steunmaatregel

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploeg- en nachtarbeid

Een werkgever kan een fiscaal voordeel genieten voor werknemers die ploegenarbeid of nachtarbeid verrichten. De werkgever geniet van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op het loon van de werknemer. Deze vrijstelling bedraagt 15,6 % van het totale belastbare loon.

Consulteer de gedetailleerde fiche van deze steunmaatregel

Fiscaal statuut van de buitenlandse kaderleden

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden is van toepassing voor bepaalde kaderleden die naar België gedetacheerd worden of rechtstreeks in het buitenland zijn aangeworven om tijdelijk in België te werken. Het principe is dat bepaalde vergoedingen, betaald door de werkgever aan het buitenlands kaderlid, geen deel uitmaken van de belastbare basis, maar beschouwd worden als “kosten eigen aan de werkgever”.  Het buitenlandse kaderlid behoudt zijn hoedanigheid van niet-inwoner en is bijgevolg niet belastbaar op de inkomsten die voortvloeien uit zijn beroepsactiviteit in België. 

Consulteer de gedetailleerde fiche van deze steunmaatregel

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us