Formaliteiten bij stopzetting van uw activiteit

Indien u uw professionele activiteit wenst stop te zetten, vergeet dan niet een aantal formaliteiten te vervullen :

Voor zelfstandige natuurlijke personen

Schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

Indien u uw vrij beroep of handelsactiviteit wil stopzetten, dient u zich te laten uitschrijven uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Dat kan u vragen aan een ondernemingsloket. U moet dit doen binnen de maand van de volledige stopzetting van uw activiteiten.  Net als bij een inschrijving in de KBO moet u ook bij een uitschrijving administratiekosten betalen aan het ondernemingsloket.

Aangifte van stopzetting bij de BTW-administratie

Daarna geeft u, binnen de maand, uw stopzetting door aan uw btw-kantoor. Zij noteren in welke maand uw btw-rekening wordt stopgezet. U kan zich hiervoor wenden tot een ondernemingsloket of het BTW-kantoor bevoegd voor de regio waar u uw activiteit uitvoerde.

Schrapping bij het sociaal verzekeringsfonds

Nadat u het attest van schrapping in de Kruispuntbank voor Ondernemingen heeft bekomen, dient u dit (of een kopie) binnen de 15 dagen van de stopzetting van uw activiteiten te overhandigen aan uw sociaal verzekeringsfonds. Zo vermijdt u dat u verder sociale bijdragen blijft betalen.

Indien u personeel tewerkstelde: schrapping van uw inschrijving bij de RSZ

De werkgever moet binnen de maand volgend op het kwartaal waar in hij geen personeel meer tewerkstelde, de RSZ op de hoogte  brengen met vermelding van de vertrekdatum van het laatste personeelslid.

Opgelet, in functie van de aard van uw activiteiten, kan het zijn dat u bijkomende formaliteiten moet vervullen. Uw ondernemingsloket kan meer informatie geven op dit vlak.

Voor rechtspersonen

Indien u uw activiteit als rechtspersoon uitoefende (onderneming), dient u zich eerst te wenden tot uw notaris om een akte van ontbinding en vereffening op te laten stellen. De notaris legt vervolgens deze akte neer op de griffie van de rechtbank van Koophandel en ter publicatie in het Staatsblad. Nadien dient u exact dezelfde formaliteiten te vervullen als hierboven werd beschreven.

Updated 14/09/2018

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us