Steun voor experimentele ontwikkeling (Shape)

Iedere onderneming, ongeacht haar grootte, kan een financiële steunaanvraag voor experimentele ontwikkelingsprojecten (Shape) indienen. Experimentele ontwikkeling is een activiteit waarbij de resultaten van industrieel onderzoek worden geconcretiseerd door prototypes te maken van producten, processen of diensten die niet worden gecommercialiseerd voor het einde van het project.

De aanvraag moet gebeuren via een formulier dat terug te vinden is op de website van de overheidsdienst Innoviris die innovatie financiert.

Om deze steun te kunnen genieten, moeten de onderneming en haar projecten uiteraard aan bepaalde criteria voldoen:

  • de onderneming moet minstens een deel van haar activiteiten uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het project moet innoverend zijn en een positieve impact hebben op de economie, de werkgelegenheid en de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • de onderneming moet in staat zijn haar deel van het project te financieren en ze moet al haar verplichtingen tegenover het Gewest in het kader van voorgaande tegemoetkomingen vervuld hebben

De financiële steun kan worden toegekend in de vorm van niet terug te betalen subsidies of terugvorderbare voorschotten.  Het tussenkomstpercentage is afhankelijk van de financieringsformule en van de grootte van de onderneming:

  • voor de kleine en zeer kleine ondernemingen: subsidie van 45 % of voorschot van 60 %
  • voor de middelgrote ondernemingen: subsidie van 35 % of voorschot van 50 %
  • voor de grote ondernemingen: subsidie van 25 % of voorschot van 40 %

Als de onderneming het project uitvoert in samenwerking met een andere Belgische of buitenlandse onderneming of een onderzoekscentrum, kan de tegemoetkoming verhoogd worden met 15 %. 

Consulteer de gedetailleerde fiche van deze steunmaatregel.

Updated 09/02/2018
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us