Tewerkstellingssteun voor specifieke projecten

De meeste maatregelen beogen welbepaalde categoriën van werklozen. Toch is er een maatregel die meer aandacht besteedt aan uw activiteiten dan aan het profiel van uw nieuwe werknemers. Het betreft de tewerkstellingssteun voor specifieke projecten.

Indien u als Brusselse KMO een werkzoekende, ingeschreven bij Actiris, aanwerft (ongeacht of hij uitkeringsgerechtigd is, ongeacht de periode gedurende dewelke hij werkzoekende is en ongeacht zijn opleiding en leeftijd,…) en u wijst deze persoon voltijds toe aan het uitvoeren van een “specifiek project”, dan kan u een financiële tussenkomst bekomen van 40.000 euro tot  50.000 euro over een periode van 2 jaar. Dit kan u helpen bij het nemen van de beslissing tot aanwerving... 

Maar over welke specifieke projecten gaat het ? 

Het betreft :

  • studie, research of oppuntstelling van een nieuw product of ingrijpende technologische verbetering van een product
  • de promotie en ontwikkeling van uw activiteiten buiten de Europese Unie
  • grondstoffenbesparingen
  • het beheer van de energieprestatie van uw onderneming
  • het verwerven van milieulabels of – certificaten
  • de invoering van een systeem voor kwaliteitswaarborg
  • de verbetering van het welzijn op het werk

De gedetailleerde fiche van deze steunmaatregel met voorwaarden en te volgen procedure vindt u in de rubriek subsidies van deze website, alsook op de site van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us