Vergunning beenhouwer-spekslager

De vergunning beenhouwer-spekslager is een machtiging die u nodig heeft wanneer u een beenhouwerij of spekslagerij wenst uit te baten. Deze vergunning wordt vereist voor de verkoop, het te koop stellen en het met het oog op de verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.

Voorwaarden

 • De vakverantwoordelijke moet het bewijs van beroepsbekwaamheid leveren:
  • hetzij door een diploma afgeleverd door een beroepsschool;
  • hetzij door een getuigschrift van leertijd;
  • hetzij door een beroepservaring van drie jaar voltijds of van vier jaar deeltijds, bewezen door een attest afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen of door elk ander afdoend document.
 • De niet-Europese handelaars dienen, behalve wanneer zij van een vrijstelling kunnen genieten, naast houder zijn van een vergunning beenhouwer-spekslager, ook over een beroepskaart voor vreemdelingen beschikken. 

Geldigheidsduur

Deze vergunning blijft geldig zolang alle voorwaarden vervuld blijven. Wanneer er zich een wijziging voordoet betreffende de vakverantwoordelijke of de uitbater, de juridische vorm van de uitbating of het adres ervan moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Andere achteraf te vervullen formaliteiten

 • een toelating verkrijgen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
 • zich via een erkend ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • voldoen aan de btw-verplichtingen;
 • zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds.

Wanneer?

Men moet voor de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van een vergunning beenhouwer-spekslager.

Hoe ?

U dient volgende documenten naar Brussel Economie en Werkgelegenheid te zenden:

 • het ingevulde aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergunning beenhouwer-spekslager,
 • het bewijs van beroepsbekwaamheid van de vakverantwoordelijke (diploma, getuigschrift van leertijd of bewijs van beroepservaring),

 • eventueel, de statuten van de vennootschap,

 • eventueel de vorige originele vergunning of een verklaring op erewoord in geval van verlies of diefstal.

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us