Vermindering van de werkgeversbijdragen

De federale tewerkstellingsmaatregelen betreffen meestal een structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen of de uitkering van een toelage. Opgelet ! Als gevolg van de taxshift werden de normale werkgeversbijdragen globaal verlaagd. Daardoor komen sinds 1 januari 2018 niet meer alle werknemers "automatisch" in aanmerking voor deze vermindering. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties. Het wordt met behulp van precieze wiskundige formules berekend.

De structurele vermindering is wel cumuleerbaar met één (niet meerdere) doelgroepverminderingen, zoals deze voor :

Bedoeling van deze extra steun is duidelijk om de werkgever aan te sporen bepaalde categorieën van mensen aan te nemen.

Updated 26/04/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us