Wanneer heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Welke handelingen en werken vereisen een stedenbouwkundige vergunning?

U hebt een stedenbouwkundige vergunning onder andere nodig om:

 • een gebouw op te trekken, te verbouwen, te slopen of te herstellen;

 • de bestemming ervan te wijzigen;
  Voorbeelden: een handelszaak vestigen in een gebouw dat werd gebruikt als kantoor, een werkplaats in een ruimte die werd gebruikt als handelszaak, een woning in een voormalige opslagplaats (zelfs zonder verbouwingswerken
  )

 • in sommige gevallen het gebruik te wijzigen van een gebouw;
  Voorbeelden: een winkelruimte gebruiken voor een horecazaak, een nachtwinkel, een wassalon, een telefoonwinkel (zelfs zonder verbouwingswerken)
 • een terrein te gebruiken voor de opslag van tweedehandswagens of de opslag van puin, materialen of afval.

 • op aanzienlijke wijze de handelsactiviteit te wijzigen in een gebouw met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m².
  Voorbeeld: wijziging van de soort of het gamma van verkochte goederen en/of geleverde diensten of de netto commerciële oppervlakte.

 • een uithangbord te plaatsen waarvan de afmetingen uitzonderlijk zijn.

Wanneer ben je vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning?

Ondanks wat in de eerste paragraaf gezegd werd, is een stedenbouwkundige vergunning soms niet nodig. Hierbij gaat het om handelingen en werken die vrijgesteld zijn van enige vergunning omwille van hun geringe omvang.

Enkele voorbeelden: een deel van de woning gebruiken om er een dokterspraktijk te vestigen, de etalage van een handelszaak vervangen, een luik installeren.

Maar het is slechts onder bepaalde voorwaarden dat je geen vergunning nodig hebt in die gevallen.

Opgelet

 • Het gekozen gebouw of terrein moet altijd worden gedekt door een stedenbouwkundige vergunning die overeenstemt met uw activiteiten. Om dit te controleren, is er slechts één betrouwbare plaats: de dienst Stedenbouw van de gemeente. Neem dus geen genoegen met de informatie die door de eigenaar, makelaar of voormalige exploitant wordt verstrekt! Voor een groot aantal projecten zal het nodig zijn om een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aan te vragen en te voldoen aan de voorschriften van de bestemmingsplannen).

Bij wie moet de vergunning worden aangevraagd?

In principe moet de aanvraag worden ingediend bij de dienst Stedenbouw van de gemeente waar je goed zich bevindt.

In de volgende gevallen moet je je echter tot het Gewest richten:

Het stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest is een document dat aangeeft of je project kan worden goedgekeurd, en onder welke voorwaarden.

Dit document ontslaat je niet van de verplichting om later een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, maar geeft je een idee van de voorwaarden die door de uitreikende instantie zullen worden opgelegd. Het indienen van een attestaanvraag is facultatief. Het stedenbouwkundig attest vervalt indien binnen de twee jaar na de uitreiking ervan geen aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is ingediend of indien de binnen die termijn ingediende vergunningsaanvraag achteraf definitief wordt geweigerd. 

Wetgeving

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) van 9 april 2004, art. 98 e.v.

Updated 13/08/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us