Zelfstandige in hoofdberoep

Een zelfstandige is ieder natuurlijke persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is. De categorie zelfstandigen bestaat meer bepaald uit:

 • de ambachtslui (verstrekken van een dienst zonder levering van goederen: tuinman, ruitenwasser, schilder-behanger, …
 • de handelaars waaronder de ambulante handel (deur aan deur verkoop, verkoop op de openbare weg of op openbare markten)
 • de vrije beroepen (architect, dokter…)
 • de landbouwers, de veehouders…
 • de mandatarissen van vennootschappen.

Om een zelfstandige arbeid te mogen uitoefenen moet men meerderjarig, dus tenminste 18 jaar zijn. Voor het beroep van ambachtsman is de vereiste minimumleeftijd 16 jaar, met machtiging van de ouders of van de voogd. De minderjarige zelfstandige valt echter niet onder het sociaal statuut van zelfstandigen zolang hij onvoorwaardelijk kinderbijslag geniet (met andere woorden tot het derde trimester van het jaar waarin hij 18 jaar wordt).

De inkomsten van de zelfstandige kunnen voortkomen uit:

 • winsten van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven;
 • bezoldigingen van mandatarissen van in België gevestigde kapitaal- en personenvennootschappen;
 • inkomsten van werkende vennoten in Belgische personenvennootschappen.

Zijn beroepsactiviteit wordt bovendien gekenmerkt door een zekere regelmaat. Occasionele winstgevende activiteiten maken geen zelfstandige beroepsactiviteit uit.

Indien u reeds een beroep uitoefent, kan u eventueel overwegen om gelijktijdig een activiteit als zelfstandige uit te oefenen. Om de kenmerken van dit bijzondere statuut te kennen, raadpleeg onze pagina Zelfstandige als bijberoep.

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us