Ecomapping

Ecomapping, of het maken van een ecokaart, is een creatief hulpmiddel voor kleine ondernemingen om een milieubeheersysteem zoals ISO 14001 of EMAS in te voeren. Met dit visuele en praktische hulpmiddel kunnen directeurs en werknemers van kmo’s de milieuprestaties van hun organisatie analyseren en beheren. Deze ecokaarten werden ontwikkeld door Heinz-Werner Engel van Eco-Conseil Entreprise.

Er wordt een siteplan opgesteld van een organisatie (bijvoorbeeld: een atelier, een kantoor, een vrijetijdscentrum …) op basis waarvan de bestaande milieusituatie kan worden ingeschat. Als we weten dat 80 % van alle milieuproblemen gelinkt is aan een specifieke locatie, lijkt het opstellen van ecokaarten van een organisatie bijzonder nuttig om precies aan te geven met welke vorm van milieuoverlast de organisatie te maken krijgt en waar die zich voordoet.

Ecomapping is geen kader op zich, maar past binnen een ruimere procedure die toelaat problemen en vragen met betrekking tot het milieu, alsook de in te voeren prioritaire acties te definiëren en naar voren te brengen. Zodra de ecokaart is opgesteld, kan ze als basis dienen voor een vollediger milieubeheersysteem.

Ecomapping vervult meerdere functies. Zo is het tegelijkertijd:

  • een lijst met alle milieuproblemen die zich binnen een organisatie stellen, maar ook met de goede praktijken;
  • een systematische methode voor het opstellen van een plaatsbeschrijving en het realiseren van audits op de organisatiesite;
  • een hulpmiddel om de werknemers hierbij te betrekken en te laten deelnemen;
  • een makkelijke manier om de ecologische verbeteringen te documenteren en op te volgen;
  • een inventaris van onmiddellijke en positieve kleine acties.

De ecokaarten moeten worden opgesteld wanneer u start met de invoering van uw milieubeheersysteem. Ze moeten minstens eenmaal per jaar worden herzien, alsook bij iedere nieuwe gebeurtenis (bv. als de organisatiesite wordt gerenoveerd of bij uitbreiding of wijziging van de activiteiten).

De ecokaarten worden opgesteld door de milieuverantwoordelijke, geholpen door een consultant, op basis van gesprekken met het team.

U hebt online toegang tot het EcoToolKit-platform.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us