Een tegemoetkoming opzoeken

Financiering van ondernemingen in de lijn van de circulaire economie : Brucircle

Ondergebracht in het filiaal Brustart, is Brucircle een nieuwe financieringscel (deelnemingen in kapitaal of lening) uitsluitend gericht tot innoverende ondernemingen, jong of in overgangsfase die aansluitend op aanpak van de circulaire economie.

De circulaire benadering van de ondernemingen viseert de hulpbronnen te verzekeren door het verminderen van afval en de milieueffecten. De...

Aanwervingspremie: circulaire economieproject

Beoogt uw kmo haar afvalproductie en het gebruik van onbewerkte niet-hernieuwbare grondstoffen te beperken? Wenst u daartoe personeel aan te werven? Dan kan u een premie van € 20.000 of € 35.000 krijgen als u een voltijdse werknemer in dienst neemt in het kader van een kringloopeconomieproject!

Beurs circulaire economie

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) beschikt Village Finance over een fonds dat in de vorm van een beurs geïnvesteerd moet worden in een twintigtal Brusselse bedrijven.

De beurs Circulaire Economie ten bedrage van 5000 euro wordt toegekend aan ondernemingsprojecten die worden gecreëerd of ontwikkeld volgens de concepten van...

Erkenning circulaire economie

Beperkt uw KMO het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en de productie van afval? Als uw bedrijf erkend is als een onderneming die betrokken is in de kringloopeconomie (in het kader van de steunmaatregelen voor de economische ontwikkeling van ondernemingen), dan kan u een verhoging ontvangen van 10% op verschillende premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Consultancypremie

U wilt de activiteit van uw onderneming verbeteren, een nieuwe boost of een nieuw elan geven? Profiteer van de consultancypremie en krijg 40 tot 60% van de kosten vergoed!

Opleidingspremie

Wilt u uw vaardigheden of die van uw medewerkers versterken om de werking of het concurrentievermogen van uw bedrijf te verbeteren? Geniet dan van een premie voor opleiding of training! U krijgt 40 tot 70% van de kosten vergoed. Opgelet, u moet de premie wel minstens een maand voor aanvang van de opleiding aanvragen.

Webpremie: ontwikkeling van een website of een elektronisch handelsplatform

U wilt de online zichtbaarheid van uw onderneming ontwikkelen of verbeteren? Bent u van plan actief te worden in de e-commerce? Profiteer van een premie voor een externe consultancyopdracht voor de optimalisatie en de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform!

Premie voor een investering: Materialen/voorwerpen opwaarderen, of besparen op grondstoffen

Wilt u uw bedrijf meer op duurzame ontwikkeling gaan richten? U kunt een premie krijgen die tot 40% dekt van materiaalinvesteringen die bepaalde kringloopactiviteiten bevorderen.