Een tegemoetkoming opzoeken

Financiering van ondernemingen in de lijn van de circulaire economie : Brucircle

Ondergebracht in het filiaal Brustart, is Brucircle een nieuwe financieringscel (deelnemingen in kapitaal of lening) uitsluitend gericht tot innoverende ondernemingen, jong of in overgangsfase die aansluitend op aanpak van de circulaire economie.

De circulaire benadering van de ondernemingen viseert de hulpbronnen te verzekeren door het verminderen van afval en de milieueffecten. De...

Beurs circulaire economie

In het kader van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) beschikt Village Finance over een fonds dat in de vorm van een beurs geïnvesteerd moet worden in een twintigtal Brusselse bedrijven.

De beurs Circulaire Economie ten bedrage van 5000 euro wordt toegekend aan ondernemingsprojecten die worden gecreëerd of ontwikkeld volgens de concepten van...

Projectoproep be circular - be Brussels

De projectoproep «be circular -be Brussels» heeft als doel het stimuleren van het opzetten van innovatieve pilootprojecten die kaderen in een kringlooplogica in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook het bevorderen van de overgang van de economische actoren in de richting van een circulaire economie.

Projectoproep "Brusselse vernieuwende sociale ondernemingen en deelplatformen"

De projectoproep sociale economie vertegenwoordigt 1.000.000€  voor alle bedrijven (starters of die reeds langer bestaan, KMO’s of grote bedrijven), zelfstandigen en VZW’s die activiteiten ontwikkelen binnen de sociale economie.