Wat verstaat men onder autofinanciering?

Autofinanciering is een van de belangrijkste financieringsbronnen van een vennootschap, samen met het kapitaal en de kredieten

Hierbij worden de positieve resultaten die een onderneming via haar activiteit heeft geboekt, binnen de onderneming gehouden. 

We spreken dus van autofinanciering als de activiteiten winstgevend zijn geweest en als de beslissing is genomen om het gerealiseerde resultaat niet uit te keren.

Boekhoudkundig gesproken komt autofinanciering overeen met het niet uitgekeerde nettoresultaat na belastingen dat we terugvinden aan de passiefzijde van de balans, in de rubriek van de reserves en/of de overgedragen resultaten.

Autofinanciering is een bijzonder strategische financieringsbron voor een onderneming, want deze vorm van financiering laat de onderneming toe:

 • haar eigen vermogen en dus haar waarde te verhogen
 • eventueel over te gaan tot een kapitaalsverhoging door inbreng van de gecumuleerde bedragen
 • de meeste van haar financiële ratio’s te verbeteren
 • te beschikken over middelen die ze vrij kan toekennen
 • haar groei en investeringen te financieren of haar schulden terug te betalen zonder een beroep te moeten doen op extern kapitaal
 • haar afhankelijkheid tegenover geldschieters te verminderen
 • een bron van eigen inbreng te creëren die nodig is om een krediet te krijgen
 • de winstgevendheid van het businessmodel te bewijzen
 • haar geloofwaardigheid tegenover partners en derden te verbeteren

Het begrip autofinanciering wordt soms ook in een ruimere betekenis geïnterpreteerd, met name het vermogen van een onderneming om zich te financieren via het eigen vermogen en de eigen winstgevendheid. Deze interpretatie omvat dan geheel of gedeeltelijk ook de financiering via kapitaal.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us