Financiering: definitie en soorten

Iedere onderneming heeft financiële middelen nodig. Het is dan ook essentieel dat de ondernemer de verschillende mogelijke financieringsbronnen goed kent, zijn behoeften evalueert en de toegang tot de meest geschikte financieringsbronnen beheerst.

Wat is financiering?

Met de term financiering bedoelen wij alle financieringsbronnen, zowel intern als extern, die ter beschikking staan van een onderneming (vennootschap, zelfstandige of vzw) en haar de nodige actiemiddelen bezorgen om haar activiteit te realiseren. De term die doorgaans wordt gebruikt (bankkrediet), verwijst dus in realiteit naar niets anders dan een van de vele financieringsbronnen.

Welke zijn de verschillende financieringsbronnen?

De verschillende financieringsbronnen kunnen worden ingedeeld in enkele grote categorieën :

  1. kapitaal
  2. autofinanciering
  3. subsidies
  4. kredieten

Elk van deze categorieën heeft eigen kenmerken:

  • juridische, fiscale & boekhoudkundige (tegenprestatie, soort engagement, opeisbaarheid, achterstelling …)
  • technische (duur, kosten, voorwerp, bestaan of afwezigheid van een financiële stroom …)
  • en kenmerken wat betreft het risico. 
Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us