Welke behoeften financieren?

We identificeren twee soorten te financieren behoeften :

De behoeften op middellange en lange termijn of de investeringsbehoeften

Hier gaat het om uitgaven die worden gedaan met het oog op de samenstelling van de duurzame actiemiddelen die nodig zijn voor de bedrijfsactiviteit.

Enkele voorbeelden van investeringen: sommige kosten aangegaan bij de oprichting van een vennootschap, de aankoop van gronden of gebouwen, de renovatie of inrichting ervan, de aankoop van meubilair of voertuigen, of nog de participatie in het kapitaal van een vennootschap enzovoort.

De gerealiseerde investeringen komen op de actiefzijde van de balans terecht als vaste activa van het type immaterieel, materieel en financieel.

De behoeften op korte termijn of bedrijfskapitaalbehoefte

Hier gaat het om gedane uitgaven die te maken hebben met de exploitatiecyclus van de onderneming.

Dit betreft hoofdzakelijk het beheer van de verschillende voorraden (grondstoffen, goederen in bewerking, afgewerkte producten ...), de bestellingen, de diverse soorten vorderingen en de kasmiddelen (in de ruime betekenis van het woord).

We vinden deze posten terug aan de actiefzijde van de balans, in de rubriek vlottende activa.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us