Kredieten: een financieringsbron voor uw onderneming

Het krediet is een van de belangrijkste financieringsbronnen van een onderneming, samen met het kapitaal en de autofinanciering.

Wat verstaan we onder kredieten ?

Etymologisch betekent “krediet geven” dat men zijn vertrouwen stelt in een persoon, een onderneming, een project.

Met krediet bedoelt men hier iedere financiële faciliteit die door derden aan een onderneming wordt toegekend, waardoor een schuld wordt gegenereerd ten overstaan van die derden, en die niet alleen de terugbetaling van het bedrag impliceert maar ook de betaling van mogelijke rente.

In die zin houdt de term krediet rechtstreeks verband met de schulden die aan de passiefzijde van de balans worden geboekt en het kapitaal vormen van derden die de onderneming financieren.

Verder spreekt men ook van vreemd vermogen, schulden, verstrekte en opgenomen leningen, maar al deze verschillende begrippen zijn eigenlijk restrictiever dan het begrip krediet zoals hier gedefinieerd.

Welke zijn de verschillende kredietvormen ?

Er bestaan heel wat kredietvormen die kunnen worden ingedeeld volgens verschillende criteria, met name in functie van:

 • de vorm die ze concreet aannemen voor de onderneming

  • terbeschikkingstelling van een som gelld
  • economisch ter beschikking stellen van een actief
  • toekenning van een kredietfaciliteit
  • toekenning van een termijn voor de betaling van een verschuldigde som
 • hun boekhoudkundige aard

 • hun duur

  • op korte termijn (minder dan één jaar)
  • op middellange en lange termijn (meer dan één jaar)
 • hun bestemming

  • investeringsfinanciering
  • kasfinanciering / nood aan bedrijfskapitaal
 • hun tegenpartij

  • investeringsmaatschappijen
  • particuliere investeerders
  • private (banken) en publieke kredietinstellingen
  • leasingbedrijven
  • factoringbedrijven
  • leveranciers
  • staat

Merk op dat de ondernemer zelf ook geld in zijn onderneming kan steken, als tegenhanger van een krediet.

 • hun technische vorm

  • achtergestelde lening
  • verplichte lening (niet achtergesteld)
  • hybride krediet (meestal gelinkt aan eigen vermogen)
  • klassieke lening (investeringskrediet, lening op afbetaling enz.)
  • voorschotten met vaste termijn (straight loan)
  • factoring
  • leasing of financieringshuurschuld
  • kaskrediet
  • betalingstermijn leverancier
  • betalingstermijn toegekend door andere derden
  • andere kredieten
 • hun voorwaarden en gekoppelde verplichtingen, met name

  • mate van opeisbaarheid en terugbetalingstempo
  • betaling van rente
  • gekoppelde garantie

Tussen al deze kredieten situeert de belangrijkste kredietbron zich op het niveau van de financieringskredieten.

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us