Hoe u voorbereiden op de Brexit?

Op 29 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen met het begin van de overgangsfase, voor zover er een terugtrekkingsakkoord werd bekomen en geratificeerd door de EU, het Europees Parlement en het Brits Parlement. De overgangsfase zal eindigen op 31/12/2020.

De laatste stemming in het Britse parlement heeft geleid tot een verzoek om uitstel van de Brexit (weliswaar onder voorwaarde dat de EU dit verzoek inwilligt). Op de nieuwe voorgestelde datum, vermoedelijk 30 juni 2019, zullen de opties echter dezelfde zijn: ofwel het "nieuw" akkoord dat onderhandeld werd met de EU aanvaarden, ofwel de EU verlaten volgens een "no deal" scenario en onder de WTO-regels vallen.

Wanneer er geen akkoord over de terugtrekking wordt gevonden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en zonder goedkeuring van dit akkoord, komt er geen overgangsperiode.

In beide gevallen is voorkomen beter dan genezen. De FOD Economie, KMO’s, KMO’s, kleine en middelgrote ondernemingen en Energie heeft daarom een platform gecreëerd dat volledig gewijd is aan BREXIT: de context, de gevolgen, de vragen die eruit voortvloeien…..

Wil u de mogelijke impact van Brexit op uw bedrijf meten? Maak de BREXIT IMPACT SCAN !

Nieuwe formaliteiten

Na afloop van de lopende onderhandelingen zijn er meerdere scenario’s mogelijk: “no deal”, Free Trade Agreement Noorse oplossing

Onder welke vorm de Brexit ook zal plaatsvinden, toch is het zeker dat ten laatste op 1 januari 2021 het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk gepaard zal gaan met douaneformaliteiten en grenscontroles.

Op het ogenblik dat het Verenigd Koninkrijk uitstapt, kan men zich in geval van een “no deal” verwachten aan wijzigingen in de handelsprocedures met dit land, zoals het opleggen van douaneprocedures en douanerechten met – eventueel – nieuwe conformiteitsnormen voor geëxporteerde producten.

Voor de diensten zouden er nieuwe maatregelen genomen kunnen worden die het moeilijker zouden maken om toegang tot de markt te krijgen. Deze zouden betrekking hebben op de mogelijkheden voor vestiging en detachering van Europese werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

In dit verband heeft de Europese Commissie voor elke sector een reeks “voorbereidingsbladen” per sector opgesteld.

Financiële hulp voor de export

En als we het glas half vol zien? De hulp bij het prospecteren van landen buiten de EU zal ook gelden voor het Verenigd Koninkrijk eenmaal het land officieel uit de Europese Unie is gestapt. Ontdek hier de financiële hulp voor de export!

Ook wordt er hulp ter beschikking gesteld op het vlak van consultancy (bijvoorbeeld: juridisch advies)

Als het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van Bedrijfsleven, volgt hub.brussels de voortgang van de onderhandelingen op de voet.

Vragen? Neem contact op met Nathalie en Mounif!

Nathalie Stefanovic
Geografisch verantwoordelijke UK
Tel : +32 02/800.40.74

Mounif Kilani
Economische handelsattaché voor Londen
Tel :+44 207/235.89.49

Of stuur een mail naar brexit@hub.brussels

Updated 19/03/2019

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us