Targeten : selecteer uw marktsegmenten

Zodra u heeft vastgesteld welke mogelijke marktsegmenten er zijn , dient u natuurlijk het marktsegment te kiezen waaraan u het meeste geld kunt verdienen. De keuze voor een marktsegment is bepalend voor de verdere ontwikkeling van uw onderneming. Beoordeel dus nauwgezet elk segment op basis van verschillende critera.

Beoordelen

Bij het beoordelen van diverse marktsegmenten, moet u kijken naar twee zaken : de gehele aantrekkelijkheid van het segment en de doelstellingen en middelen van het bedrijf.

De aantrekkelijkheid van een segment bepaalt u door te kijken naar de kenmerken zoals de omvang, groeiverwachtingen, winstgevendheid, risico, gemak van toetreding, mogelijkheden tot schaalvergroting en stabiliteit van het segment.

In de tweede plaats moet u bepalen of u over voldoende middelen beschikt om te investeren in een welbepaald segment. Soms moeten aantrekkelijke segmenten worden geschrapt omdat ze niet passen in de doelstellingen op lange termijn of het bedrijf niet beschikt over de middelen om het marktsegment te bedienen.

Stel ook criteria voor ongewenste segmenten op (illegaal, controversieel, politiek riskant,...)

Geef een score aan de verschillende criteria (goede en slechte) en pas ze toe op de verschillende segmenten. Nadien kan u de aantrekkelijkheid bepalen door ze te rangschikken op totaalscore.

Uiteindelijke selectie van segmenten

Nadat u de segmenten beoordeeld en gerangschikt hebt, dient u een selectie te maken. Welke segmenten gaat u precies bedienen?  Daaruit volgen vijf mogelijke strategieën :  

 • U concentreert zich op één enkel segment.

  U zal veel expertise opbouwen en sterk aanwezig zijn in het segment.  Voordeel is ook dat u veel kosten kan besparen qua productie, distributie en promotie. Maar u loopt ook risico’s want u legt immers al uw eieren in dezelfde mand: indien het segment onaantrekkelijk wordt door verandering van koopgedrag of een nieuwe concurrent bijvoorbeeld, zit u in de problemen

 • U gaat selectief specialiseren

  U kiest meerdere aantrekkelijke segmenten uit die elk winstgevend kunnen zijn voor het bedrijf. Het risico wordt aldus gespreid.

 • U kiest voor productspecialisatie 

  U maakt een enkel product maar voor verschillende klantgroepen. Risico is wel dat een nieuwe technologie uw hele productgamma kan ondermijnen.

 • U kiest voor marktspecialisatie

  U spitst u duidelijk toe op één enkel segment en biedt een assortiment van producten aan.Zijn klanten tevreden, dan kan u steeds meer producten aanbieden.

 • U gaat de volledige markt dekken

  Hier gaat u alle segmenten met alle producten benaderen. Maar dit is enkel weggelegd voor zeer grote bedrijven die over de nodige middelen beschikken.

Kiest u voor een nieuw marktsegment? Dan is het verstandig eerst aan marktonderzoek te doen.

Updated 28/07/2017
Bijkomende informatie / Wie kan helpen?

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us