De Europese dienstenrichtlijn

Verplichte bijstand aan afnemers

De dienstenrichtlijn heeft tot doel de liberalisering van de gemeenschappelijke dienstenmarkt te consolideren en het proces van administratieve vereenvoudiging te versterken. De richtlijn ruimt de hindernissen uit de weg die de oprichting van een onderneming door een dienstverrichter of diens activiteiten belemmeren of die de toegang van een afnemer (consument of bedrijf) tot diensten van een andere lidstaat belemmeren.

De richtlijn wil ook de kwaliteit van diensten en de rechten van afnemers verbeteren. Deze laatste doelstelling wordt beoogd door artikel 21 van de richtlijn, dat een verplichting tot bijstand aan de afnemers oplegt.

Momenteel aarzelen nog heel wat consumenten om gebruik te maken van diensten die vanuit het buitenland aangeboden worden wegens een gebrek aan kennis over de regels die dienstverrichters van andere lidstaten moeten naleven. Het is voor afnemers dan ook moeilijk om de aangeboden diensten te vergelijken en om een dienstverrichter te kiezen op basis van gerichte informatie. De door artikel 21 opgelegde bijstand kan het vertrouwen van de afnemers vergroten. Het biedt hen de middelen om via vergelijking een weloverwogen keuze te maken wanneer ze grensoverschrijdende dienstverrichtingen overwegen.

Verplichtingen onder artikel 21

Artikel 21 verplicht België ertoe om aan bedrijven en consumenten die in België verblijven:

  • algemene juridische informatie te verstrekken over de eisen die in de andere lidstaten gesteld worden (juridische voorwaarden voor het oprichten en uitoefenen van dienstenactiviteiten en wetgeving op het gebied van consumentenbescherming),
  • informatie te verschaffen over de beschikbare rechtsmiddelen in de andere lidstaten,
  • de gegevens te verstrekken van verenigingen of organisaties in de andere lidstaten waar de verrichters of afnemers van diensten praktische hulp kunnen krijgen.

Wat is niet verplicht onder artikel 21?

Artikel 21 verplicht de Belgische overheidsinstanties er niet toe:

  • vooraf te beschikken over alle opvraagbare informatie,
  • gedetailleerde informatie te verstrekken over specifieke gevallen,
  • een website te ontwikkelen,
  • te antwoorden op vragen die gesteld worden door buitenlandse consumenten of bedrijven. Deze vragen dienen aan hen gericht te worden via de instantie die verantwoordelijk is voor de bijstand aan afnemers in een andere lidstaat. 

Concrete toepassing van artikel 21

Consumenten kunnen algemene juridische vragen over de toepassing van de dienstenrichtlijn in een andere lidstaat zenden naar: Consumer21services@economie.fgov.be

Bedrijven kunnen algemene juridische vragen over de toepassing van de Dienstenrichtlijn in een andere lidstaat zenden naar: Business21services@economie.fgov.be

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us