De waarborgen

Op het moment waarop een leverancier een overeenkomst afsluit en een dienst levert of een product levert, is hij er nooit zeker van dat zijn factuur betaald zal worden door de klant.

Alle schuldeisers worden in principe op voet van gelijkheid behandeld wanneer het gaat over de inning van hun schuldvordering. Indien het vermogen van de schuldenaar onvoldoende is om alle schuldeisers tevreden te stellen, zullen de activa evenredig onder hen verdeeld worden. Enkel de wettelijk voorziene waarborgen wijken af van dit principe van gelijkheid door toe te laten dat een schuldeiser betaald wordt vóór de rest.

Ten eerste voorziet de wet waarborgen die automatisch van toepassing zijn op bepaalde soorten schuldvorderingen.

Ten tweede bestaan er middelen die de kansen op betaling van de factuur verhogen door van de schuldenaar te bekomen dat hij contractueel bijkomende waarborgen geeft tot betaling van zijn schuld. Dit zal het geval zijn door het afsluiten van een borgtochtovereenkomst, pand of hypotheek.

Deze voorrechten laten onder bepaalde voorwaarden toe om bij voorrang betaald te worden op andere schuldeisers in geval van samenloop zoals bij faillissement of vereffening van de klant.

Het kan eveneens nuttig zijn om een kredietverzekeringsovereenkomst af te sluiten of om beroep te doen op een factoringmaatschappij.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us