Het prijsbestek

Bij een aankoop van producten of diensten waarvoor het onmogelijk is om een vaste prijs te bepalen, kan de klant een bestek aanvragen.

Verplichte gegevens in het bestek :

  • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de onderneming,
  • de beschrijving en de aard van de te verlenen diensten en de eventuele leveringen,
  • de forfaitair berekende prijs of de prijs bepaalbaar door verwijzing naar criteria die een direct verband houden met de aard van de dienst,
  • de datum en geldigheidsduur van het bestek,
  • de schatting van de duur van de uitvoering.

Voor een bestek opgesteld wordt, moet de consument ingelicht worden over de prijs van het bestek, tenzij dat kosteloos is.

Voordelen van het bestek

Met een bestek kan de klant:

  • de kostprijs inschatten van een eventueel werk dat wordt geleverd door een professional voor een prestatie waarvan de kost verschilt volgens de omstandigheden (geen standaardtarief),
  • de prijs van een werk op voorhand kennen.

Het bestek is bindend voor de persoon die het heeft opgesteld. Het is eigenlijk een aanbod van een contract. De overeenkomst is pas echt als de consument schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door het bestek te ondertekenen.

Is het bestek gratis?

Een bestek is in principe gratis en moet schriftelijk worden opgesteld.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us