Boordtabellen

Als ondernemer wilt u uiteraard weten hoe uw bedrijf evolueert. Verlopen de zaken naar wens of moeten bepaalde zaken aangepast worden? Het regelmatig opstellen van een boordtabel kan u daarbij helpen.  

Een boordtabel, ook wel balanced scorecard genoemd in vaktermen, is een systeem waarbij door middel van een groep samenhangende financiële en niet-financiële indicatoren inzicht wordt gegeven in het behalen van een aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelen.

Vele bedrijven baseren zich op gegevens die snel voor handen zijn: de financiële indicatoren zoals omzet en nettoresultaat. Het nadeel hiervan is dat er dan naar het verleden gekeken wordt en vaak te laat wordt bijgestuurd. De boordtabel verandert dit. Naast financiële indicatoren wordt er onder meer ook gestuurd op indicatoren die de klantgerichtheid, de interne processen en de innovatie van de onderneming meten. De informatie die uit de boordtabel komt, leidt tot beslissingen op verschillende niveaus in het management, met financiële en commerciële partners en met het personeel.

Een aantal elementen in de boordtabel is voor elke onderneming min of meer hetzelfde. Toch zijn er ook elementen die eigen zijn aan de bedrijfssector, de grootte van de onderneming, de fase van haar ontwikkeling, enz.

Basiselementen 

Onder de basiselementen van een boordtabel kunnen we vermelden:

 • Commerciële en strategische indicatoren

  Aan de hand van deze indicatoren kunt u zien welke positie uw bedrijf inneemt, zowel op de markt als t.o.v. uw concurrenten. Voorbeelden zijn het aantal concurrenten, uw marktaandeel, nieuwkomers in de markt,...

 • Efficiëntie- en groeiparameters

  Parameters die in dit kader gemeten worden zijn ondermeer de omzet, de omzet in verhouding tot andere posten, de betalingstermijnen,...

 • Ratio’s m.b.t. de financiële structuur

  Deze parameters moeten aantonen of de onderneming rendabel, liquide en solvabel is.

Een aantal tips bij het opstellen en gebruiken van boordtabellen

Maak uw boordtabel

 • Overzichtelijk

  Een boordtabel moet vooral heldere en gestructureerde informatie geven.

 • Synthetisch

  Een boordtabel moet overzichtelijk zijn, maar mag geen overdaad aan informatie bevatten. Beperk je tot de meest interessante en sprekende indicatoren. Maak ze niet langer dan twee bladzijden.

 • Vergelijk

  In een boordtablel moeten de indicatoren vergeleken worden. Vergelijking in de tijd, vergelijking met een norm,vergelijking met het vooropgestelde budget of nog vergelijking met concurrenten kunnen interessante inzichten geven in de positie van uw onderneming.

 • Actualiseer

  Pas uw boordtabel wekelijks of maandelijks aan, zodat ze steeds up-to-date is.

Updated 28/07/2017
Lees alle artikels over

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

 • Tweewekelijks
 • Gratis
 • Meer dan 22000 abonnees

Follow us