Wat wordt er verstaan onder valorisatie?

Valorisatie is, kort gezegd, het verzilveren van kennis en techniek. Nieuw ontwikkelde technologie en kennis wordt aangewend ten gunste van de maatschappij. Het woord valoriseren zegt het zelf al: het bevat het woord valor en betekent zoiets als waardevol maken. Die kennis wordt pas waardevol wanneer ze uitmondt in de overdracht naar en toepassing van kennis in de samenleving, publieke sector en bedrijven. In de Angelsaksiche wereld wordt het valorisatieproces vaak aangeduid met de termen Knowledge Transfer en Technology Transfer.

In de literatuur maakt men meestal het onderscheid tussen economische valorisatie (waarbij de financiële meerwaarde, zoals een consultancy-opdracht, ontwikkeling van een commercieel product, spin-off, octrooi- of patentaanvraag primeert) en maatschappelijke valorisatie (waar kennisdeling een antwoord biedt op maatschappelijke vraagstukken en het terugverdieneffect niet centraal staat). Deze twee begrippen moeten elkaar niet noodzakelijk uitsluiten. Zo kan economische meerwaarde gecreëerd worden door maatschappelijke meerwaarde en vice versa.

Valorisatie is dagelijkse praktijk voor de universteiten en heel wat onderwijsinstellingen.  Zij willen immers dat de uitvindingen, kennis en ideeën buiten de universiteit een plek vinden en ten goede komen aan de samenleving.  Daarom beschikken de universiteiten meestal over een aparte dienst, de Technology Transfer office (TTO), die de samenwerking met het bedrijfsleven stimuleert zodat onderzoeksresultaten direct ter beschikking van de maatschappij komen en kunnen vermarkt worden (via licenties, creatie van spin-offs,…).

Updated 28/07/2017

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us