Thema

Type document

Type document
Publication

01/07/2019

De checklist van de starter
Zin om een eigen zaak in Brussel op te starten? Gebruik dan deze gids in de vorm van een interactieve « checklist ». Hierin worden een reeks vragen gesteld die de belangrijkste stappen van het parcours van een starter overlopen.
Type document
Modèle de document
Lees alle artikels over
Bedrijfsoverdrachttussenpersoon

27/10/2015

Bedrijfsoverdracht: mandaat tot vereenvoudigde verkoop
Een mandaat tot vereenvoudigde verkoop is een overeenkomst tussen de bedrijfsleider en een specialist inzake bedrijfsoverdracht. De overeenkomst geeft aan deze specialist de opdracht om de aandelen van het bedrijf te verkopen. In dit contract worden de voorwaarden van dat mandaat vastgelegd.
Type document
Calculs & tests

27/10/2015

Test: Zijn wij gemaakt om samen te besturen?
Stel elk uw eigen portret op, zo objectief mogelijk, en beschrijf ook hoe u de andere ziet. De vergelijking van de resultaten in dit raster vormt de basis van een gesprek waarin u elkaar ongetwijfeld beter zal leren kennen en zal inzien wat uw overeenkomsten zijn en hoe u elkaar aanvult ... of niet!
Type document
Modèle de document

27/10/2015

Bedrijfsoverdracht: model eenvoudige waarborgen van de verkoper
De overnemer er belang bij van de overdrager te eisen dat hij bovenop zijn wettelijke verplichtingen contractueel bepaalde elementen waarborgt betreffende de onderneming waarvan de aandelen worden overgedragen.
Type document
Modèle de document

27/10/2015

Bedrijfsoverdracht: modelovereenkomst tot overdracht van aandelen (share deal)
Een onderneming overnemen in totaliteit gebeurt door overname van de aandelen. De overname van aandelen houdt ook het overnemen in van de schuldvorderingen en schulden. Het is dan ook van belang niet alleen de voorgelegde cijfers te controleren, maar ook na te gaan of geen enkele schuld over het hoofd werd gezien (belastingschuld, btw-schuld, rsz-schuld en andere).
Bedrijfsovername: de geheimhoudingsovereenkomst
Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit van uw bedrijf vrijgeeft aan een potentiële overnemer zodat deze u een voorstel kan doen. Sluit u deze overeenkomst niet af, dan kan een concurrent of derde partij er met waardevolle informatie over uw bedrijf vandoor gaan.
Type document
Modèle de document

27/10/2015

Elementen voor een handvest tussen familiale aandeelhouders
Een handvest tussen familiale aandeelhouders is een schriftelijk document dat de spelregels bevat (zowel de rechten als de plichten) van de familie tegenover het familiebedrijf. Het is een instrument van “goed bestuur” dat heel wat conflicten kan vermijden Zeker aan de vooravond van de bedrijfsopvolging door de volgende generatie, is het familiecharter een zeer nuttige planningstool.
Type document
Check-list
Lees alle artikels over
Aandeelhoudersovereenkomst

27/10/2015

Checklist: aandeelhoudersovereenkomst
Een aandeelhoudersovereenkomst is vaak noodzakelijk om later situaties te vermijden die niet of niet helder in de statuten of de wet zijn geregeld, waardoor er geen duidelijkheid is over de rechten en plichten van aandeelhouders. Deze overeenkomst wordt apart van de statuten gemaakt. In dit document krijgt u een overzicht van de punten die u dient te verduidelijken...
Type document
Check-list
Lees alle artikels over
diagnose van de onderneming

27/10/2015

Checklist: de diagnose van de onderneming
Om tot een succesvolle bedrijfsoverdracht te komen, is een goede bedrijfsdiagnose ontontbeerlijk. Hier vindt u een checklist met 40 punten. Bekijk elk punt vanuit het standpunt van de cedent en de overnemer en kies een van de vier antwoordsuggesties. Vergelijk daarna de antwoorden die u gaf als cedent en als overnemer. De punten waarvoor uw antwoorden van elkaar afwijken, geven de thema's aan waarover in alle rust moet worden gepraat.
Type document
Publication
Lees alle artikels over
FinancieringWaarborgbankkrediet

04/06/2015

Financiële producten beschikbaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De financiële producten in deze lijst zijn toegankelijk voor Brusselse ondernemers. Voor wat de producten van overheidsinstellingen betreft, wordt er doorgelinkt naar de website waar alle productinfo staat. Voor wat de bankproducten betreft, krijgt u zeer gedetailleerde info in een productfiche (PDF): beschrijving, wat wordt gefinancierd, wie kan ervan genieten, wat zijn de kosten, welke zijn de gunningscritera en voorwaarden, welke waarborg dient gegeven te worden enz... Alle fiches zijn volgens eenzelfde structuur opgesteld wat u toelaat om de verschillende producten onderling makkelijk te vergelijken.
Type document
Modèle de document
Lees alle artikels over
ContractFranchisé

14/02/2013

De franchiseovereenkomst (distributiefranchise)
Bij franchising opent u een eigen vestiging binnen een bestaande keten. U maakt tegen een vergoeding gebruik van een bestaande naam, inrichting en formule. Hoeveel vrijheid u daarbij heeft, verschilt per formule. Voorbeeld van een franchiseovereenkomst.
Type document
Modèle de document
Lees alle artikels over
Vertrouwelijkheidovereenkomst

22/11/2012

Vertrouwelijkheidsovereenkomst
Deze overeenkomst is een voorbeeld, opgesteld in algemene termen. Het laat u toe (gevoelige) gegevens van uw onderneming te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van consultancy- of dienstencontracten.
Type document
Check-list

24/02/2012

Checklist voor het opstellen van een business plan
Zeer volledige checklist, afkomstig uit het boek "Réussir son projet d'entreprise", gepubliceerd door uitgeverij Labor en geschreven door Jean-Claude Ettinger (professor aan de Solvay Business School) en Olivier Witmeur (financieel directeur en professor business planning).

(Toekomstig) ondernemer ?
Vragen ?

info@1819.brussels
bel 1819

Ma-Vr van 09:00 tot 13:00
en Di van 17:00 tot 19:00

Dienst gratis behalve kost van lokale oproep

infopoint 1819

Ma-Vr van 13:00 tot 17:00

Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel

Meer weten ?

Abonneer u op onze nieuwbrief

  • Tweewekelijks
  • Gratis
  • Meer dan 22000 abonnees

Follow us