Financiering van groeiende of exporterende ondernemingen

Korte beschrijving: 

finance & invest.brussels, ondersteunt bedrijven tijdens hun ontwikkeling en groei, zowel in de uitbreidings- als in de exportfase.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Financiering van ondernemingen in groeifase

 • gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten);
 • opgericht onder de juridische vorm van een N.V. of B.V.;
 • bestaan langer dan 5 jaar.

Financiering van exporterende ondernemingen

 • De KMO's gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een KMO is in dit geval een onderneming met minder dan 250 mensen, met een omzet van minder dan 50 miljoen euro of waarvan het balanstotaal niet meer dan 43 miljoen euro bedraagt en waarvan het kapitaal tot maximum 25% in handen is van een grote onderneming (Europese definitie);
 • die langer dan twee jaar bestaat en ten minste 3 personen in dienst heeft. 
Tegemoetkoming: 

Financiering van groeiende en exporterende ondernemingen

 • Lening (3 tot 5 jaar; rentevoet in functie van het risico)
 • Kapitaal (minderheidsparticipatie)
 • Converteerbare obligatie
Procedure: 

Financiering van ondernemingen in groeifase

De projectpromotor moet bij de finance & invest.brussels een businessplan indienen. Dit plan zal tijdens een onderhoud met een analist  onderzocht worden en zal nadien voorgelegd worden aan het investeringscomité. Indien het dossier ontvankelijk verklaard wordt, zal een gedetailleerd financieel plan uitgewerkt worden, waarna een grondige analyse van het dossier volgt. finance&invest.brussels beslist op basis van deze analyse om al dan niet te investeren.

Financiering van exporterende ondernemingen

Deze aanvraag moet de volgende gegevens vermelden :

 • De algemene voorstelling van de onderneming (historiek, management & aandeelhouderschap, producten en markt, overzicht van de rekeningen ...)
 • De gedetailleerde beschrijving van het project (exportplan of geplande vestiging in het buitenland)
 • Het financieel plan.

Nuttige links

Documenten