Financiering van ondernemingen in de lijn van de circulaire economie

Korte beschrijving: 

Dit is een financieringslijn (deelname in kapitaal of lening) die uitsluitend bestemd is voor innovatieve ondernemingen, jong of in een overgangsfase, die zich inschrijven in een circulair beleid.  

De circulaire aanpak is erop gericht om het aanbod van grondstoffen te optimaliseren en tegelijkertijd de afvalproductie en de milieu-impact te verminderen. De maatschappelijke en milieueffecten zullen worden beoordeeld met de deskundige hulp van het cluster circlemade.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Alle ondernemingen in de lijn van de circulaire economie.

Voorwaarden: 
  • Een hoofdactiviteit m.b.t. de circulaire economie hebben
  • Gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • In startfase of in overgangsfase met een vernieuwend circulair project
  • Opgericht met de juridische vorm van een N.V. of van een C.V.B.A.
Tegemoetkoming: 
  • Financiering tot maximum 200 000€
  • Lening (3 tot 5 jaar; intrestvoet volgens het risico)
  • Kapitaal (minderheidsdeelneming)
  • Converteerbare obligatie
  • De praktische modaliteiten van tussenkomst worden op maat bepaald, geval per geval, naargelang van het risico verbonden aan het project en de geraamde terugbetalingsmogelijkheden van de onderneming en dit na analyse van een door de projectdrager uitgewerkt businessplan.

Procedure: 

De projectdrager legt aan brucircle.brussels een businessplan voor. In eerste instantie wordt de link met de circulaire economie gelegd met de hulp van circlemade.brussels. Tenslotte wordt het dossier tijdens de werkvergaderingen met een analist (e) onder al zijn aspecten geanalyseerd (historiek, vooruitzichten, markt…). Tenslotte wordt het voorgelegd aan het investeringscomité.

Nuttige links

Documenten