Financiering voor audiovisuele ondernemingen

Korte beschrijving: 

screen.brussels business is een financieringslijn uitsluitend gericht tot de Brusselse audiovisuele ondernemingen. 

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

screen.brussels business biedt financieringsoplossingen aan, die alle soorten inhoud voor alle soorten audiovisueel device (televisie, cinema, computer, tablet, smartphone) creëren, maken, post-produceren, verdelen, verspreiden, archiveren :

  • Beeld en klank post-productieondernemingen ;
  • Productiemaatschappijen onder televisie-formaat ;
  • Productiemaatschappijen van speelfilms voor commerciële doeleinden ;
  • Producers van speciale formaten (show, museumkunde, attractiepark, virtuele realiteit, gaming…).
Voorwaarden: 
  • Gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  • In startfase ;
  • In ontwikkelingsfase ;
  • Opgericht onder de juridische vorm van een N.V. of een B.V.
Tegemoetkoming: 
  • Lening of minderheidsdeelneming in het kapitaal. 
  • De praktische leningsmodaliteiten worden op maat vastgelegd, van geval tot geval, in functie van het risico gebonden aan het project en dit, in geval van een lening van de geraamde terugbetalingsmogelijkheden van de onderneming en dit na analyse van een businessplan dat de projectdrager heeft opgesteld. 
Procedure: 

De promotor van het project legt een businessplan voor aan screen.brussels. Dit wordt tijdens werkvergaderingen met een analist bestudeerd in al haar dimensies (historiek, prognose, markt…). Het wordt nadien voorgesteld aan het investeringscomité.

Nuttige links

Documenten