Financiering voor zelfstandigen en kmo's

Korte beschrijving: 

Brupart is een filiaal van finance & invest.brussels voor de zelfstandigen en de middenklasse. Brupart kent twee typen van leningen toe: de BoostMe lening en de Brufin lening.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

BoostMe lening (Micro-finance) :

uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en zeer kleine ondernemingen (ingeschreven bij de kruispuntbank voor ondernemingen sinds minder dan 4 jaar) die gevestigd zijn of van plan zijn een professionele activiteit op te starten. Deze moeten zich buiten de prioritaire interventiezone (PIZ) bevinden.

Brufin lening (Cofinanciering) :

voor de zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen die zijn gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een project hebben er een beroepsactiviteit uit te oefenen.

Voorwaarden: 

Lening BoostMe:

 • Eigen inbreng voor 25% van het project, behalve voor zij minder dan 30 jaar oud wordt de inbreng tot 10% verminderd.
 • Geen waarborgen vereist
 • Beslissingstijd van 4 weken (als het dossier volledig is)
 • Zich buiten de prioritaire interventiezone bevinden 

Lening Brufin:

 • Eigen inbreng voor 10% van het project;
 • Waarborgen:
  • Persoonlijke borgstelling wordt gevraagd indien de lening minder dan 100.000€ is;
  •  Een specifieke zekerheid wordt in pari passu gedeeld met de bank indien de lening van 100.000 € tot 200.000€ bedraagt;
 • Beslissingstijd van 4 weken (als het dossier volledig is);
 • Geen dossierkosten.

Beide producten zijn niet cumuleerbaar. Ze kunnen ook niet gecumuleerd worden met het Brussels Waarborgfonds.

Alle soorten investeringen komen in aanmerking. 

Tegemoetkoming: 

Lening BoostMe

 • Bedrag van 10.000 € tot 50.000 €;
 • Lening van 3 tot 5 jaar aan een intrestvoet van 4%;
 • Verplichte begeleiding (door Brupart of een ondersteuningsstructuur). 

Lening Brufin

 • Bedrag van 10.000 € tot 200.000 €;
 • Lening gerealiseerd samen met een erkende bank.
  De duur is gelijk aan deze van een banklening en de intrestvoet is gelijk aan deze van de bank + 50 basispunten;
 • Tussenkomst van Brupart voor maximum 50% van de totale financieringsnood.
Procedure: 

De aanvraag kan hetzij rechtstreeks door de ondernemer worden ingediend, hetzij door erkende ondersteunende structuren, hetzij door een erkende bankinstelling.

 • Algemene informatie betreffende de onderneming (geschiedenis, management & aandeelhouderschap, producten en markt, historische accounts);
 • Gedetailleerde beschrijving van het project ;
 • Financieel plan.

Enkele dagen na de ontvangst van de aanvraag zal een onderhoud worden georganiseerd met een analist.  De mogelijke beslissingstijd is 4 weken.

Nuttige links

Documenten