Horizon 2020, het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie

Korte beschrijving: 

Het programma Horizon 2020 is van start gegaan op 1 januari 2014 voor een periode van 7 jaar. Het beschikt over een budget van meer dan 78 miljard Euro. Het programma werkt op basis van oproepen tot het indienen van projectvoorstellen en dekt heel wat thema’s zoals ICT, gezondheid, de vergrijzing en gezondheid van de bevolking, water-en afvalbeheer, het duurzaam gebruik van grondstoffen, klimaatverandering, duurzame energiebronnen, intelligente steden, schone wagens, duurzame voeding, kringloopeconomie, civiele bescherming, ruimtevaart...

Bestuursniveau: 
Tegemoetkoming: 

De algemene steunvoorwaarden zijn: tot 70% subsidie voor innoverende activiteiten en tot 100% voor innovatie en onderzoeksactiviteiten.

Onder bepaalde voorwaarden biedt het Gewest financiële steun aan Brusselse organisaties voor de voorbereiding en indiening van Europese onderzoeksprojecten. Meer info bij Innoviris.

Procedure: 

Het National Contact Point Brussels (NCP Brussels) biedt aan Brusselse bedrijven en organisaties info, gratis advies en begeleiding. 

Instellingen: 

Nuttige links

Instellingen:

Documenten