ICT-cheques

Korte beschrijving: 

Deze maatregel moet de aanwerving bevorderen van werkzoekenden wier onvoldoende IT-kennis (kantoortoepassingen of internet) een hindernis vormt om een job te vinden of een onderneming te starten.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Werkzoekenden die net een job hebben gevonden of die overwegen om zich als zelfstandige in hoofdberoep te vestigen.

Voorwaarden: 

De werkzoekenden moeten:

  • ingeschreven zijn bij ACTIRIS,

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen OF op het punt staan te worden aangenomen door een werkgever in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 De werkgevers moeten:

  • Hun maatschappelijke zetel in het Brussels Gewest hebben

  • Een arbeidscontract voorstellen:

    • van onbepaalde duur of van bepaalde duur met een minimum van 6 maanden

    • voor op zijn minst een halftijdse betrekking

De opleiding moet beginnen binnen de 60 dagen na de uitgifte van de tegoedbonnen en aflopen binnen de 6 maanden na de aanwerving als loontrekkende of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep.

De werkzoekenden die zich als zelfstandige vestigen, moeten dat doen in hoofdberoep.

Tegemoetkoming: 

De ICT-cheque (informatie- en communicatietechnologie) wordt voor 100% gefinancierd door ACTIRIS (met een maximum van 2.240 € ), onder de vorm van een IT-cursus.

De keuze van de opleiding - de inhoud, het aantal uren en de praktische modaliteiten - zal gezamenlijk worden bepaald door de kandidaat, desgevallend de toekomstige werkgever, en de verstrekker van de ICT-opleiding, en zal worden vastgelegd in een opleidingsplan. Deze cursussen zijn gericht op de toekomstige functie of activiteiten.

Onverenigbaarheden: 

Cumuleerbaar met de opleidingscheques en de taalcheques.

Procedure: 

VOOR de ondertekening van het arbeidscontract of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep, moet de kandidaat:

  • Een ACTIRIS-consulent raadplegen om het niveau van zijn IT-kennis te testen.

  • Een "waardebon" verkrijgen voor een opleiding aangepast aan zijn kennisniveau.

NA de ondertekening van het arbeidscontract of de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep:

Ontvangst van de ICT-cheques in ruil voor de ingevulde waardebon, het opleidingsplan, en een kopie van het arbeidscontract of het bewijs van vestiging als zelfstandige in hoofdberoep (ondernemingsnummer bij de kruispuntbank).

Meer informatie?
ACTIRIS: 02 800 42 42 of bij de arbeidsconsulenten van ACTIRIS

Instellingen: 

Nuttige links

Instellingen:

Documenten