Notionele intrestaftrek

Korte beschrijving: 

Vennootschappen mogen van hun belastbare basis een percentage van de aangroei van het risicokapitaal aftrekken. Deze aftrek is erop gericht de discriminatie van risicokapitaal ten opzichte van gelden die van derden geleend zijn te verminderen.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

De aftrek wordt verleend aan alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners.

Tegemoetkoming: 

De aftrek is voor het aanslagjaar 2019 gelijk aan het bijkomend risicokapitaal vermenigvuldigd met  0,746% voor grote ondernemingen.
Voor kleine vennootschappen is deze aftrek gelijk aan het bijkomend risicokapitaal vermenigvuldigd met 1,246%.

Het in aanmerking te nemen risicokapitaal is gelijk aan één vijfde van het positieve verschil tussen het jaarlijks bedrag van het risicokapitaal aan het einde van het belastbaar tijdperk en het jaarlijks bedrag van het risicokapitaal aan het einde van het vijfde voorafgaand belastbaar tijdperk.

Procedure: 

De aftrek wordt toegepast na de aftrek voor Octrooi-inkomsten maar vóór de aftrek Vorige Verliezen en de Investeringsaftrek.
De vennootschap moet bovendien een opgave voegen bij de aangifte.
De niet verleende aftrek is niet overdraagbaar op de winst van de volgende jaren.

Documenten