SE’nSE Fund

Korte beschrijving: 

Het SE’nSE fonds van de Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten voor duurzame ontwikkeling met een aanzienlijke positieve impact op het milieu. Jobcreatie vormt daarbij een pluspunt, maar is geen basisvoorwaarde.

Bestuursniveau: 
Begunstigden: 

Het fonds richt zich tot verschillende begunstigden:

 • Kandidaat-ondernemers die hun onderneming willen ontwikkelen of een onderneming willen opstarten. In dat geval verbindt de begunstigde zich ertoe om de onderneming op relatief korte termijn op te starten, bijvoorbeeld binnen 3 tot 6 maanden.

 • De projecten kunnen worden voorgesteld door bestaande ondernemingen, maar ze komen niet aanmerking als ze in staat zijn om het project te financieren met eigen middelen.

 • Projecten zonder winstoogmerk kunnen in aanmerking komen als ze de mogelijkheid bieden om recurrente inkomsten te genereren (de inkomsten moeten minstens de financiële behoeften dekken, met inbegrip van de terugbetaling van de financiering).

Voorwaarden: 

Er worden meerdere voorwaarden gesteld:

 • het bedrijf moet in België zijn gelegen.
 • het project moet worden opgesteld in het Engels.
 • de kandidaat-ondernemer moet van plan zijn om voltijds te werken en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het bedrijf, of is lid van het team dat instaat voor het dagelijks beheer.
 • de kandidaat-ondernemer mag nooit voor fraude vervolgd zijn geweest.
 • de investering door SE'nSE moet een verschil betekenen voor de slaagkansen van het project.

De voornaamste selectiecriteria zijn:

 • de mate waarin het project een positieve impact zal hebben op het milieu ("wat");
 • de wijze waarop duurzaamheid wordt bevorderd ("hoe");
 • en de redenen waarom een investering van SE'nSE een verschil zou maken ("waarom"). 

Alle voorwaarden zijn op de website van de Koning Boudewijnstichting.  

Tegemoetkoming: 

De financiële hulp (als lening of "equity") bedraagt tussen 20.000€  en  50.000.

Onverenigbaarheden: 

Zelfstandigen (vrije beroepen) of groepen van zelfstandigen komen niet in aanmerking voor dit fonds.

Procedure: 

Kandidaatsdossiers kunnen worden ingediend tot en met 03/07/2018 door het aanvraagformulier in te vullen, evenals de bijlagen die u kunt downloaden op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Contact: Jérome Chaplier, 0498 67 62 42, j.chaplier@fgf.be.

Nuttige links

Documenten